Norge best på trafikksikkerhet

  • Dette er en viktig utmerkelse og en anerkjennelse av målrettet trafikksikkerhetsinnsats fra mange aktører over tid, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.
  • I Norge har vi jobbet langsiktig og målrettet med mange godt dokumenterte tiltak for å redusere antallet hardt skadde og drepte, sier han.

Norge er tildelt den gjeve trafikksikkerhetsprisen «Road Safety PIN Award for Outstanding Progress in Road Safety». Det er den uavhengige europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen The European Transport Safety Council (ETSC) som står bak prisen som i dag deles ut i Brussel. Det er tiende gang prisen deles ut og Norge får prisen for eksemplarisk framgang i reduksjon av trafikkdrepte mellom 2001 og 2015. Jan Johansen mener det er det tverrfaglige samarbeidet som gjør Norge til et foregangsland innen trafikksikkerhetsarbeid. Holdningsarbeid viktig Det arbeides med trafikksikkerhet på ulike måter rundt om i verden. I Norge har vi valgt en bred tilnærming med fokus på bl.a. trygge veier, holdningsarbeid, trafikkopplæring og kontroller. Samtidig har vi nytt godt av en gradvis nyere og sikrere bilpark.

  • Særlig gledelig er den kraftige nedgangen i antall trafikkdrepte barn og unge de senere årene. Dette har flere årsaker, men en bedre sikring av barn i bil og en generelt bedre trafikkultur er viktige bidrag, sier Johansen.

Trafikksikkerhet er ferskvare De siste 15 årene har antallet drepte på norske veier sunket med hele 57 prosent. I perioden 2010 til 2015 ble antallet redusert med 44 prosent, og fra 2014 til rekordåret 2015 var reduksjonen på 20 prosent. Norge leder også an utviklingen dersom man ser på trafikkdreptes andel av befolkningen. Her gikk andelen ned fra 43 trafikkdrepte per million innbyggere i 2010 til 23 i 2015. Dette er lavest i verden.

  • Samtidig er det viktig å minne om at trafikksikkerhet er ferskvare. Selv om vi ligger i verdenstoppen, er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. Det er langt igjen før nullvisjonen er en realitet og nye utfordringer står på vent, sier Johansen.
  • Dette stiller store krav til hver og en av oss, men også til myndighetene og alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet fremover, sier Johansen.

Trafikkbildet blir enda mer komplisert i årene som kommer. Flere myke trafikanter, mange eldre, innvandrere med en annen trafikkultur og økt mobilbruk i bil, er noen av utfordringene.     Kilde: http://etsc.eu/10th-annual-road-safety-performance-index-pin-report/