Ny europeisk rapport: 6000 barn drept i trafikken på ti år

Barns trafikksikkerhet har forbedret seg betydelig i alle europeiske land de senere tiår, men fortsatt ble 390 barn drept på europeiske veier bare i 2020. 1 av 15 av barnedødsfallene skjedde som følge av en bilkollisjon. 11 prosent av de drepte var syklister. Blant 14 åringene var 20 prosent mopedister, de aller fleste gutter. Variasjonene mellom de europeiske landene er store. For eksempel har Romania ti ganger høyere barnedødelighet i trafikken enn i Norge, Kypros og Sverige.  Til tross for store fremskritt innen bilsikkerhet, utgjør nesten halvparten av de drepte barn som reiser i bil. Studier viser at feil bruk av barneseter fortsatt er et betydelig problem. Fra 1.9.2024 innføres nye EU krav til bilseter, som skal redusere risikoen for feilmontering. ISOFIX-festepunkter har allerede vært obligatorisk på nye biler i EU siden 2014. I følge ETSV bør det også bli obligatorisk med bakovervendte seter, helst til barnet er fire år.  Trygge sykkel- og gangveier til skoler er viktig, og fartsgrensen i områder med mange syklister og fotgjengere bør ikke være høyere enn 30 km/t. ETSC fraråder 16 europeiske land tillater at barn kjører moped når de er 14 eller 15 år gamle, til tross for en anbefalt minimumsalder i EU på 16 år Antonio Avenoso, administrerende direktør i European Transport Safety Council kommenterer: «Å miste et barn i en veitrafikkulykke er en tragedie som ingen familie burde måtte oppleve. Mens nullvisjonen er i ferd med å bli en realitet i enkelte land, er det for de fleste land en lang vei å gå. Mange av sikkerhetsgevinstene de senere år har kommet gjennom sikrere biler, men hvis vi vil ha sunne og aktive barn må vi begynne å tenke annerledes.» 

Rapporten inneholder 40 anbefalinger til EU og nasjonale myndigheter, bl.a.:

  • Planlegge for trygge skoleveier i lokale, regionale og nasjonale transportplaner. 
  • Etablere sikker infrastruktur for fotgjengere og syklister skilt fra motorisert trafikk. 
  • Iverksette tiltak som reduserer biltrafikken rundt skoler og barnehager.  
  • Innføre fartsgrense 30 km/ på veier med mange syklister og gående, bl.a. boligområder og i rundt skoler og barnehager.
  • Påby alkolås i alle skolebusser, andre busser og drosjer som brukes til skoleskyss eller transport av barn. 
  • Gjøre det obligatorisk med bakovervendte seter, helst til barnet er fire år.  
  • Kjøre jevnlige informasjonskampanjer og opplæringsaktiviteter om riktig sikring av barn i bil.  
  • Gjøre det obligatorisk med trafikk- og mobilitetsopplæring i skolen. 
  • Ikke tillate at barn under 16 år kjører moped eller andre kjøretøy. 

Rapporten «Reducing child deaths on European roads», publisert som en del av ETSC Road Safety Performance Index-programmet, kan lastes ned her: www.etsc.eu/pinflash43