Ny europeisk rapport: Trafikkreglene håndheves ikke godt nok

Tusenvis av liv kan reddes i Europa hvert år hvis sjåfører følger reglene knyttet til ruskjøring, fartsgrense og bruk av bilbelte og mobiltelefon. Tydelig håndheving er avgjørende for å oppnå dette. Uten regelmessig, svært synlig og godt kommunisert innsats for å håndheve loven, vil ikke Europa nå målet om å halvere antall dødsfall og alvorlig skadde i trafikken innen 2030. Nasjonale myndigheter må handle nå, og EU kan ta sin rolle ved å sørge for at trafikklovbrudd over landegrenser blir rutinemessig fulgt opp, uttaler Ellen Townsend, politisk direktør ETSC.  

Håndheving forebygger trafikkfarlig atferd 

I Norge er det Utrykningspolitiet (UP) som står for majoriteten av politiets kontrollvirksomhet og håndhevingen av trafikkreglene. Hele 9 av 10 fartssyndere stoppes i dag av UP, og kun 1 av 10 av politidistriktene. UP har vært truet med nedleggelse opptil flere ganger de siste 10 årene, senest i 2021 i stortingsmeldingen om politireformen. Heldigvis endte det med at et samlet Storting ba regjeringen bevare dagens organisering av UP. Transportøkonomisk institutt har nylig beregnet at en halvering av politiets kontrollaktivitet kan medføre at vi får 60 flere drepte og hardt skadde i 2030 enn om kontrollaktiviteten videreføres på dagens nivå.  

Sannsynlig å bli tatt i kontroll?    

Rapporten fra ETSC viser at Norge hadde en nedgang i antall kontroller på 65 prosent i 2020. Samtidig økte antall promillekjørere. Andelen testede sjåfører som oversteg den lovlige grensen økte fra 0,8 prosent i 2019 til 2,6 prosent i 2020.     En undersøkelse fra 2018 viste at kun 23 prosent av europeernetror det er sannsynligat de vil bli stoppet i promillekontroll. Forskning viser at håndheving bare er effektivt når folk opplever det som en reell risiko at de kan bli tatt.    – Ifølge rapporten er antallet farts- og ruskontroller også redusert i Norge. Det er bekymringsfullt og noe vi må se nærmere på. Politiets kontrollvirksomhet, og spesielt Utrykningspolitiet, er helt avgjørende for trafikksikkerheten på norske veier. Dersom denne innsatsen svekkes blir det umulig å nå den nasjonale ambisjonen om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, uttaler Jan Johansen, direktør Trygg Trafikk. 

 Nye retningslinjer fra EU? 

ETSC oppfordrer EU til åstyrke oppfølgingen av trafikkforseelser over landegrenser ettersom dataene viser at mindre enn halvparten av utenlandske sjåfører betaler bøtene i enkelte EU-land. Nye regler bør gjøre det obligatorisk for land å følge opp lovbrudd, og medlemslandene bør gjøre mer for å sikre at ubetalte bøter kreves inn.  Et forslag fra EU om oppdaterte regler for slik håndheving ventes i løpet av de kommende månedene. ETSC ønsker også å se retningslinjer fra EU om håndheving og sanksjoner samt minimumsstandarder for håndhevingsutstyr. 

 Hovedfunn fra rapporten: 

 Færre promillekontroller 

Rapporten viser at trafikkontroller for promillekjøring falt i 8 land og økte i 5. Ytterligere 13 land samler ikke inn nasjonale data om antall kontroller. Det gjør det vanskelig for disse landene å spore fremgang i et kritisk trafikksikkerhetsproblem, ifølge ETSC. 

 Fart dreper 

Fart har direkte sammenheng med sannsynlighet for kollisjon og alvorlighetsgrad, likevel holder ikke folk fartsgrensen. Det er store forskjeller mellom land når det gjelder håndheving av fart. Sverige har 100 ganger flere fotobokser per million innbyggere enn Tsjekkia. Generelt øker aktiviteten for fartskontroller med antall bøter – som går opp i 21 land og synker i 7. 

 Bilbelte i baksetet 

Rapporten viser at bruk av bilbelte varierer betydelig mellom EU-landene. Mangel på bruk av sikkerhetsbelte i baksetet er spesielt bekymringsfullt. I Tyskland bruker 99 prosent av passasjerene bilbelte i baksetet, mens kun 11 prosent i Italia gjør det. ETSC ber om at avanserte påminnelsessystemer for baksetebelte blir obligatoriske i alle nye biler. Siden 2019 har det vært enkle påminnelsessystemer for disse i nye biler, men alarmen varsler kun når beltet er løsnet under turen. 

Ratt og mobil 

Håndhevingen av regler for kjøring med mobiltelefon ble redusert i 14 land og økte i bare 11, en bekymringsfull trend ettersom sjåfører distraheres av en rekke applikasjoner i sosiale medier samt av tekstmeldinger og telefonsamtaler. Last ned rapporten her (web).