Østensjø – landets første trafikksikre bydel

– Alle har et forhold til trafikk i hverdagen og i hverdagen er det mange aktører som kan ha mye å si for helse og trivsel. Tenk bare på hvilken betydning barnehageeiere, arbeidsgivere og kjøpere av transporttjenester har for beboernes trygghet og sikkerhet i trafikken, sier Erik Bo Berg, distriktsleder i Trygg Trafikk Oslo. Bydelene i Oslo har en gylden mulighet til å forebygge ulykker hvis de går litt systematisk til verks. Trygg Trafikk har stor tro på at bydelen gjennom sitt systematiske arbeid i sterkere grad vil være med på å bidra til en reduksjon av de triste og meningsløse trafikkulykkene. Paradigmeskifte for trafikksikkerheten i Oslo Godkjenningen av bydel Østensjø kan være starten på et paradigmeskifte i trafikksikkerhetsarbeidet i Oslo. Historisk sett har veibygging og arbeid med infrastruktur dominert tiltakene. Derfor er det et gedigent fremskritt at trafikksikkerhet nå blir en del av grunnfjellet i bydelen. –  Østensjø bydel har virkelig gjort et pionerarbeid her. Vi er kjempefornøyd med at Østensjø som første bydelen i Oslo setter trafikksikkerhetsarbeidet i system, sier Erik Bo Berg. Vi er imponert – Da politikerne i bydelen enstemmig gikk inn for at vi skulle arbeide for en godkjenning, var det vår jobb å effektuere bestillingen, sier bydelsdirektør Tove Stien som også berømmet arbeidsgruppa for godt arbeid. Østensjø bydel har gjort et imponerende systematisk arbeid i forkant av godkjenning som trafikksikker bydel.  I dette ligger det også god og grundig dokumentasjon for det arbeidet som er gjort. Håper på smitteeffekt Trygg Trafikk håper at de andre bydelene i Oslo henger seg på nå som Østensjø bydel har gått opp en løype. – Når ting blir satt i system på denne måten er det mye lettere også for andre  bydeler å sette i gang det samme trafikksikkerhetsarbeidet. Om enn det ikke blir helt ”kopier og lim inn”, så er arbeidet i Østensjø helt klart et arbeid til etterfølgelse, sier Bo Berg. Nå starter jobben Trygg Trafikk gratulerer Østensjø med dagen. Å bli godkjent som trafikksikker bydel er ingen garanti for fravær av ulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel på godt, helhetlig og systematisk trafikksikkerhetsarbeid i bydelen. Nå starter jobben i det daglige arbeidet.