På høy tid med strengere regler for trygg transport av barn i buss

Skolebarn på siden av en buss

– Det er paradoksalt at kravet til bruk av sikringsutstyr i personbil er mye strengere enn i buss. I bussen er det nærmest fritt frem og det er avhengig av «tilgjengeligheten» til utstyret, sier Ingrid Trømborg, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk. På enkelte busser er det tillatt å reise med barn uten annen sikring enn topunktsbelte. Det er også tillatt å bruke belte «på egnet måte» i busser som ikke har barnesikringsutstyr tilgjengelig. Trygg Trafikk mener at dette ikke er trygt nok.

– Et lite barn trenger å sitte i stol eller pute for å komme så høyt at beltet ligger riktig over hofte og skulder. Også de større barna som daglig fraktes til og fra skolen har rett til en sikker transport, sier Trømborg.

Et nasjonalt og fylkeskommunalt ansvar

På samme måte som barn har rett og plikt til skolegang, etterlyser Trygg Trafikk et nasjonalt regelverk som sikrer barns rett til å komme seg trygt til og fra skolen. Det er spesielt behov for tydeligere føringer om hvilket sikringsutstyr som skal finnes i bussen og hvilke alders- eller høyderegler som gjelder, hvilke belter som skal være montert og sjåførenes ansvar. – Noen fylker har de siste årene begynt å stille strengere krav til leverandører av skole- og barnehageskyss slik at de sørger for å ha tilgjengelig sikringsutstyr i bussen. Det er positivt, men det er dessverre fortsatt mange leverandører som ikke innfrir på dette, sier Trømborg. Et tydeligere regelverk blir grunnlag for det kommuner og fylker kan kreve i inngåelse av kontrakter med busselskaper. Det samme må gjelde for busser som brukes av barnehager på tur. Kravene bør gjelde alle tre bussklasser, der standard norm er at bussene skal være utstyrt med trepunkts belte.

Barn under 135 cm trenger sikringsutstyr

Det nødvendige sikringsutstyret for barnehagebarn og småskolebarn er bilstoler eller bilputer av ulike slag. Det er viktig at barn frem til minst 135 cm sitter i sikringsutstyr på samme måte i en buss som i en bil. Det må være leverandørens ansvar å stille med nødvendig utstyr til samtlige barn som har behov for det. Busser som skal kjøre barn, bør alltid ha trepunktsbelte. – Mange skolebarn opplever også ofte at de må stå på bussen. Ståplasser i buss er farlig både for voksne og barn, og viser at myndighetene dessverre har mer fokus på framkommeligheten enn på passasjerenes sikkerhet, sier Trømborg.

Tydeliggjøre sjåførens ansvar

En bussjåfør er som kjent “en mann med godt humør”, men viktigere er det at han/hun transporterer barna på en trygg og god måte. Sjåføren skal påse at alt sikringsutstyr som bilstoler, puter og bilbelte brukes av passasjerene. Barn og ungdom skal også få god og forståelig informasjon om beltebruk. Det å sikre at på- og avstigningen skjer på en sikker måte, er også et krav som stilles til sjåførene.