Problematiserer skjermer i bil under Arendalsuka

Sintef og Nord universitet er, på oppdrag fra Trygg Trafikk og Fremtind forsikring, gått i gang med å forske på hvordan skjermer i bil påvirker sjåførens evne til å være oppmerksom i trafikken. De foreløpige resultatene viser at skjermen i for stor grad stjeler oppmerksomheten vår når vi kjører.   – Funnene fra forskningen viser at skjermen stjeler for mye oppmerksomhet når spesifikke oppgaver skal gjennomføres under kjøring. Vi må skaffe oss mer kunnskap om hvordan berøringsskjermer må utformes for atføreren slipper å ta blikket vekk fra veien over lengre perioder, presenterte fagsjef trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. 

Uoppmerksomhet er medvirkende årsak i en av tre dødsulykker

Johansen var sammen med avdelingsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes, skadeforebygger i Fremtind forsikring Therese Hofstad-Nielsen og kommunikasjonssjef i Volvo Cars Erik Trosby en del av et debattpanel i etterkant av forskningspresentasjonen. Ranes var tydelig på at uoppmerksomhet var medvirkende årsak i hver tredje dødsulykke på norske veier. – Uoppmerksomhet bak rattet er en betydelig utfordring for trafikksikkerheten, og vi trenger mer kunnskap om hva som gjør oss uoppmerksomme, og hvordan vi unngår det. Her er kjøreopplæring og kampanjearbeid viktige tiltak. I tillegg så skal vi ikke glemme politiets kontrollvirksomhet som selvfølgelig også er viktig. Bare straffenivået knyttet til mobilbruk har økt betydelig den siste tiden, mener Ranes. 

Smartere biler, men mer bulking

Fremtind forsikring har opplevd en betydelig økning i antall småskader på  kjøretøy, og nyere el-biler får deler av skylda. – Det er et lite paradoks at bilene våre blir smartere med mer førerstøttesystemer, samtidig som vi i forsikringsbransjen opplever en økning på 15 prosent på det vi anser som mindre skader på kjøretøy. I tillegg ser vi at el-biler oftere er involvert enn tidligere, sier Hofstad-Nielsen fra Fremtind forsikring. 

Når du kjører bil, ser du på veien kun 80 prosent av tiden

Volvo Cars har drevet med forskning innen bilteknologi og føreratferd i mange tiår. Deres funn viser  at uoppmerksomhet ikke er noe nytt, og bilførere har også tidligere hatt blikket bort fra veien store deler av tiden bak rattet. – Vi registrerer at på en kjøretur med varighet på en time, så ser vi på veien i kun 80 prosent av tiden. Det betyr at vi er opptatt med helt andre ting i 12 minutter. Uoppmerksomhet blir først farlig når det skjer i kombinasjon med en uforutsett hendelse som plutselig oppstår. Derfor tror vi at teknologi kan bidra til å unngå alvorlige ulykker i en sånn situasjon. I Volvo jobber vi med brukergrensesnittet i bilen, så ikke bilen i seg selv er en distraksjon. Samtidig må noen alltid se på veien, og i tillegg til fører bidrar sensorer og kameraer slik at bilen selv kan gripe inn og vurdere risiko. Et tredje element er at bilen også overvåker fører. Da ser bilen både om det skjer noe farlig utenfor og om sjåføren følger med eller ei og kan gripe inn hvis det er nødvendig, sier Trosby fra Volvo Cars. 

Bransjestandard er ikke nødvendigvis veien å gå

Trygg Trafikk er en av flere aktører som stiller spørsmål om bilbransjen trenger en bransjestandard når det gjelder skjermer i bil. Ikke alle er enig i det forslaget.  – Jeg tror ikke en bransjestandard er nært forestående, og en slik innføring kan også begrense en helt nødvendig teknologisk utvikling. Det som derimot kan blir veldig interessant og viktig, er at Euro NCAP (som er et trafikksikkerhetssamarbeid mellom en rekke europeiske stater, bilprodusenter og forbrukerorganisasjoner) tar inn skjermer i bil når de gjennomfører sine sikkerhetstester i nye biler. Ingen bilprodusenter ønsker et dårlig resultat her, og det kan tvinge frem et enda større fokus hos bilprodusentene på hvordan man unngår distraksjon ved bruk av skjermene.