Sikker kjøring på motorsykkel – hvorfor skjer ulykkene?

Jan Petter Wigum, førsteskolelektor ved Nord universitet, vil holde innlegg på konferansen. Hans universitet er den eneste institusjonen som utdanner motorsykkellærere. Han ønsker å gi deg mer kunnskap om hvorfor MC-ulykkene skjer. 

– Det er når vi ser på utfordringer for motorsyklister og forskning sammen, at vi kan gi best mulig utdanning for motorsykkellærere. Ulykker på veien er alltid sammensatt, og i den forskningen vi har gjort, forsøker vi å forklare noe av årsakssammenhengen, sier Wigum. 

 Forskningen han har deltatt i, blir omtalt i Nasjonal transportplan i lys av motorsykkelulykkene som har vært. På konferansen vil han reflektere over hva som blir det neste steget frem i tid. Målet er null drepte og hardt skadde i trafikken.  Wigum skal holde innlegget Sikker kjøring på motorsykkel på konferansens del 2: Safe System Approach – sikre trafikanter.