Sikre barn i bil – på mange språk

– Alle innbyggere i Norge skal ha like muligheter til å ferdes trygt i trafikken, og til å bidra til at andre trafikanter også er trygge. Det er viktig å nå ut til alle grupper av innbyggere for å ha mulighet til å nå Vegvesenets visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier kommunikasjonssjef i Vegvesenet, Region øst, Ellinor Tørud.

Feilsikrer barna oftere

Statens vegvesen sine bilbeltekontroller viser at foreldre med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant de som sikrer barna feil eller ikke sikrer dem i det hele tatt. Dette gjelder i hovedsak innvandrerforeldre som ikke er oppvokst i Norge. – Alle vil det beste for barna sine, men det å sikre barn riktig i bil er litt komplisert. Når man kommer fra en annen trafikkultur kan det være vanskelig å forstå at man i Norge må bruke spesialutstyr for barn i bil. Det handler rett og slett om mangel på kunnskap. Vi ønsker derfor å tilgjengeliggjøre denne informasjonen på flere språk slik at det skal være forståelig for alle, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen.

Nyttig informasjon

Mohammed Azzan prøver bakovervendt bilstol med veiledning av Ann-Helen Hansen.

Torsdag 5. september ble folder og plakater lansert på åpen barnehage på Østensjø helsestasjon. Trygg Trafikk viste frem riktig sikring av barn i bil og forklarte hvorfor barn bør sitte bakovervendt til de er minst 4 år, samt hvor viktig riktig beltebruk er. Pappa Qasim Bhatti var der med sønnen Mohammed Azaan som fikk prøve en av stolene. – Han sitter bakovervendt, men jeg visste ikke at han burde gjøre det frem til 4 år. Det å ta av yttertøyet for å få beltet riktig på, er nytt for meg. Når vi dro hjem fra sykehuset hadde han tykt yttertøy på og ingen sa ifra at det kunne være farlig, sier pappa Qasim Bhatti. I løpet av seansen fikk både foreldre og barn mulighet til å prøve de forskjellige bilstolene, og få råd om riktig sikring.

Tilgjengelig for alle

– Vi håper at de som møter disse foreldrene til daglig bidrar til økt kunnskap gjennom å henge opp plakater, dele ut foldere og snakke med foreldre om hvor viktig det er å sikre barna riktig i bilen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen. Materiellet vil være tilgjengelig på nett på både polsk, arabisk, tigrinja, somali, engelsk og norsk. Her kan du laste ned folder og plakater.