Skal bygge sjøens Trygg Trafikk

I høst ble det kjent at Siv Jensen i tre år skal lede et arbeid i regi av Redningsselskapet for å forebygge drukningsulykker. I dag besøkte Siv Jensen og Redningsselskapet, sammen med representanter fra både Norges Svømmeforbund og Norges Livredningsselskap, hovedkontoret til Trygg Trafikk for å lære om Trygg Trafikks arbeid.  — Vi kom med et sterkt ønske om å få lære mer om hvordan Trygg Trafikk har jobbet systematisk med sitt viktige samfunnsoppdrag gjennom 65 år, forklarer Siv Jensen. – Vi skal bygge en organisasjon som likner til forveksling Trygg Trafikk, men med drukningsforebygging som fokus, sier hun videre. – Vi skal riktignok bli en smalere organisasjon som i stor grad skal lene seg på medlemsressursene. Det er mange som jobber med sikkerhet til vanns, og vi skal samle alle disse kreftene og iverksette en plan mot en nullvisjon på sjøen, sier Jensen. — Da vi fikk spørsmål fra Siv Jensen og Redningsselskapet om de kunne komme på besøk til oss måtte vi selvfølgelig si ja. De skal organisere et utrolig viktig arbeid mot det eksakt samme målet som Trygg Trafikk har, men på sjøen. Det er fint å kunne dele kunnskap og erfaringer med dem, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.  

Fikk innføring i organisasjonen 

De besøkende fikk en innføring i Trygg Trafikks historie, vedtekter, formål og strategi, samt hvordan organisasjonen er organisert og hvordan den finansieres. Det ble også en gjennomgang av planverket vårt, arbeidet mot barn og unge, vår faglige forankring og utvikling, samt vårt kommunikasjons- og pådriverarbeid.  – Vi er så takknemlige for denne gjennomgangen, uttaler Siv Jensen. – Her er det mye erfaring vi kan dra god nytte av. Vi eksisterer foreløpig kun som et interimsstyre, så nå skal vi først få på plass vedtektene våre og finne et navn. Deretter skal vi komme oss raskt opp å gå. Ved å samle store medlemsorganisasjoner i en paraplyorganisasjon kan vi få utnyttet ressursene på en langt bedre måte, og vi har satt oss ganske hårete mål for de kommende årene, avslutter Jensen. Trygg Trafikk takker for besøket og gleder oss til å følge dette viktige arbeidet i årene som kommer!