Slik skal barna sikres

Beltestol - Trygg Trafikk

Trygg Trafikk og If Skadeforsikring har laget en ny animasjonsfilm som viser hvordan de eldre barna skal sikres i bilen. Når barna kommer opp i skolealder, slurver foreldrene med sikkerheten. Feilplasserte setebelter går igjen som den vanligste feilen. Løse og vridde belter er også vanlig. Dette kommer frem i forskningsprosjektet »Barn i bil» hvor lege Marianne Skjerven-Martinsen og kolleger har kartlagt sikkerheten til 1260 norske barn i bil.