Storslått Hjertesoneåpning ved Verdalsøra barne og ungdomsskole

Ordfører Pål Sverre Fikse stod for snorklippinga, og han var for anledningen var iført trafikkordførerkjede laget av blant andre elevene Mia Martine og Sofie. Da han holdt tale var det tilhørere av elever, ansatte, foresatte og representanter fra Verdal kommune. Det var sang av barna, taler fra FAU leder Espen Ertsaas og Barbro Formo Hanssen fra Trygg Trafikk Trøndelag. Alle ved skolen gikk i tog med flaggborg i front, kake til store og små og underholdning av en tryllekunstner. Foreldreutvalget med Ertsaas i spissen har jobbet godt, og med midler fra Verdal kommune fått endret kjøremønstret utenfor skolen slik at barna er trygge ved levering og henting, og i selve skolehverdagen.

«Hjertesone – tryggere skolevei» – et samarbeid

 Trygg Trafikk har i samarbeid med Statens vegvesen, Syklistene, Politiet, Foreldreutvalget for grunnopplæring, Helsedirektoratet og Miljøagentene utarbeidet et konsept som heter «Hjertesone – tryggere skolevei».

Hva er hjertesone?

Dette er et prosjekt som skal bidra til å få mindre biltrafikk rundt skolen, ved at barna som kjøres slippes av på bestemte stopp og hentesteder utenfor hjertesonen. Hjertesonen skal være bilfri. Dette vil gjøre det sikrere for elevene å gå og sykle, dermed motivere til økt fysisk aktivitet.

Hjertesone er så mye mer enn bare trafikk

Hjertesone rundt skolen har til hensikt å ta hensyn til mer enn bare trafikksikkerhet. Her er noen av de viktige elementene for hjertesone:

  • TRYGGHET – barna skal være sikker til skolen, på skolen og på vei hjem igjen.
  • AKTIVITET – viktig å sykle og gå til skolen. Fysisk aktivitet på morgenen skaper mer glade barn og de får brukt energi på morgenen mm.
  • OMSORG – skolen, foreldrene, kommunen og elevene selv viser at de tar vare på hverandre.
  • MILJØ – mindre bilkjøring, mer sykling, gåing.

Å starte opp hjertesonearbeid kan gjøres enkelt

En hjertesone varierer fra skole til skole avhengig av utfordringene rundt skolen. Det kan gjøres enkelt og det kan kreve mer jobb. Det avhenger av hvordan skolen er plassert, muligheter for droppsoner, gangveiers tilgjengelighet og mer. Les mer om dette på hjertesone.no og ta gjerne kontakt med oss i Trøndelag om du vil vite mer.