Trafikk valgfag er populært

Gutter og jenter som bruker refleks.

– Det er veldig bra at faget er så godt mottatt av både gutter og jenter, forhåpentligvis gjør valgfaget dem til bedre trafikanter på sikt, sier Kristin Eli Strømme, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Trafikk valgfag har en bred tilnærming til trafikksikkerhet og kan også inneholde trafikalt grunnkurs. Grunnkurset er obligatorisk for å kunne ta førerkortet.

Lærebok på nett

24,5 prosent av ungdomsskolene tilbyr trafikk valgfag. – Vi synes det er flott at så mange skoler tilbyr valgfaget. Det bidrar til å økeoppmerksomheten rundt trafikkopplæring på ungdomsskolen, sier Strømme. Trygg Trafikk har ledet læreplanarbeidet og arbeidet med veiledningen som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Trygg Trafikk er også i full gang med å lage en lærebok på nett med forslag til årsplan og gode oppgaver. Det finnes allerede mye materiell på hjemmesidene våre. – Vi vil fremover fortsette den aktive innsats mot skolen, og skape møteplasser for lærere som underviser i valgfag og som trenger et nettverk, sier Kristin Eli Strømme.

Fakta

Trafikk valgfag skal være praktisk rettet, og deler av opplæringen må skje ute i trafikken. Valgfag trafikk er på 57 timer, og læreplanen i valgfag trafikk er delt inn i to hovedmål: Mennesket i trafikken og Risiko og sikkerhet. Valgfaget kan gjøres slik at det går an å ta trafikalt grunnkurs som en del av faget.