Trafikk valgfag – nå med gratis digitalt læreverk!

Læreverket er klart til bruk for lærere i hele landet, og det vil også utvikles mer innhold i tiden framover. – Vi kommer til å lansere innhold gradvis slik at de skolene som tilbyr valgfaget kan begynne undervisningen ut fra den nye læreplanen allerede nå, sier prosjektleder i Trygg Trafikk, Amad Nasir.

Engasjerende oppgaver på tvers av fag

Læreverket ligger bak innlogging i FEIDE. Det er bygd opp etter de tre kjerneelementene i faget:

  1. Samhandling i trafikken,
  2. Ansvar og risikoforståelse
  3. Folkehelse og Miljø.

Trygg Trafikk har fått tilbakemelding fra lærere rundt omkring i landet om at dette er en god oppbygging.

– Vi har vektlagt å lage oppgaver som skal engasjere elevene, og gjøre faget spennende og relevant. På elevsidene finner man innhold som er knyttet til læreplanen i valgfaget trafikk, men som også er tverrfaglig sammensatt slik at elevene også jobber med relevante kompetansemål fra andre fag, blant annet naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og KRLE. Elever som bruker læreverket, får øve på problemorienterte oppgaver knyttet til trafikk. De får reflektere over menneskesyn og etikk, fortsetter Nasir.

Testet av lærere

Trygg Trafikk vil arrangere ett landsdekkende digitalt seminar med lærere i valgfaget i høst. Dette vil erstatte de fysiske nettverksmøtene Trygg Trafikk vanligvis tilbyr i samarbeid med Trygg Trafikk i fylkene. Nettverksmøtene i fylkene ønsker vi å komme tilbake til så snart smittevernsituasjonen tillater det. – I seminaret vil vi vektlegge bruken av det nye læreverket. Vi har i første fase fått god hjelp fra en gruppe ressurslærere som har testet løsningen og vi har allerede integrert deres tilbakemeldinger i læreverket, sier rådgiver i Trygg Trafikk i Viken, Torunn Mevik.

Innhold fra læreboka i digital form

Å utvikle et digitalt læreverk er ikke gjort over natta. Mevik er åpen på at det er en ny måte å tenke på og et langt utviklingsløp. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger fra brukerne for å videreutvikle det digitale læreverket videre. – Jeg ser fram til å samtale med lærerne om hvordan vi kan videreutvikle det digitale læreverket. Noen spør hvor det har blitt av læreboka vår. Svaret er at siden den var utviklet basert på den forrige læreplanen, er det ikke riktig å distribuere den nå. I stedet vil vi innlemme relevante oppgaver og innhold fra læreboka inn i det nye læreverket, avslutter Mevik.

Nye nettsider med fokus på hvordan skolene kan jobbe tverrfaglig

Trygg Trafikk har utformet nye nettsider som handler om hvordan skolene kan arbeide tverrfaglig slik at valgfagene bidrar til helhet og sammenheng i opplæringen. – Valgfaget trafikk er en fin arena for å bygge gode verdier gjennom relasjoner mellom elev – lærer og elev – elev. De grunnleggende verdiene og menneskesynet gjenspeiles hele veien gjennom faget. Den overordnende delen av Kunnskapsløftet 2020 reflekteres også godt i faget. Det er opp til lærerne å skape denne sammenhengen i undervisningen. Vi ønsker å støtte lærerne i dette arbeidet, slik at de kan få til gode tverrfaglige undervisningsøkter og engasjere elevene slik at de tar trygge valg i trafikken, avslutter Amad Nasir i Trygg Trafikk. De nye nettsidene finner du her:  https://www.tryggtrafikk.no/skole/undervisningsmateriell/8-10-trinn/valgfaget-trafikk/