Trafikkdøden er en uakseptabel pris å betale for mobilitet

Trafikkulykker er den vanligste dødsårsaken for aldersgruppen 5 -29 år på verdensbasis. Mer enn halvparten av de drepte er fotgjengere, syklister og motorsyklister. Risikoen for å bli drept i veitrafikken er tre ganger høyere i lavinntektsland enn i høyinntektsland. I tillegg blir mer enn 50 millioner mennesker hardt skadet hvert år.  

Denne uken møtes verdens ministre i Stockholm

Den 19. og 20. februar arrangeres den tredje globale ministerkonferansen om trafikksikkerhet i Stockholm. Her møtes 1 700 delegater fra mer enn 140 land for å fastsette nye skritt i arbeidet for å halvere antallet drepte og hardt skadde innen 2030, i tråd med FNs globale bærekraftsmål. Fra Norge deltar samferdselsminister Knut Arild Hareide, representanter fra departementet, Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Trygg Trafikk og MA rusfri trafikk.  

Fremskritt krever politisk vilje og partnerskap

Erfaringer fra land som har lyktes i å bedre trafikksikkerheten, som Norge, viser at politisk vilje, tydelig lederskap og partnerskap på tvers av mange samfunnssektorer er nøkkelen til fremskritt. Fastsettelse og håndhevelse av regler som motvirker risikofaktorer som fartsovertredelse, ruskjøring og manglende eller feil bruk av bilbelte står sentralt. Andre viktige faktorer er tiltak i infrastrukturen, førerstøttesystemer i kjøretøy og fremskritt i helsetjenesten.