Trafikksikkerhets-Norge på frokostseminar om fart

Statens vegvesen (SVV) og Nye veier (NV) har begge vurdert kost/nytte ved innføring av 120 km/t fartsgrenser og smale 4-felts motorveger med 110 km/t fartsgrenser. I tillegg har de vurdert dette opp mot trafikksikkerheten.

– Det er veldig interessant å få høre hvordan de ulike aktørene har kommet fram til delvis ulike konklusjoner. For oss i Trygg Trafikk er det konsekvensene for trafikksikkerheten som veier tyngst og ikke tidsbesparelser for privatpersoner. Det overrasker meg at ikke de etiske prinsippene i nullvisjonen om at det ikke skal gjennomføres tiltak som har negativ effekt for trafikksikkerheten, får større plass i vurderingene og anbefalingene, sier direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.

Høringsfristen til utredningene om 120 km/t fartsgrense og smale motorveger er 10. februar og Trygg Trafikk er opptatt av at konsekvensene for trafikksikkerhet må synliggjøres og styrkes. – Vi gjør nå en grundig jobb i forkant av høringsfristen og vi har fått Rune Elvik fra TØI til å gjøre en sammenligning av analysene fra SVV og NV, sier Johansen. Frokostseminaret var denne gangen forbeholdt Trygg Trafikks medlemsorganisasjoner. – Det var veldig godt oppmøte med gode innlegg etterfulgt av en nyansert og god debatt mellom mange ulike aktører og organisasjoner. Dette skal vi gjøre mer av i framtiden, avslutter Johansen.