Trafikksikkerhetskonferansen 2023: Med øyne på sjåføren

Med lanseringen av sitt nye helelektriske flaggskip, Volvo EX90, tar Volvo Cars skrittet inn i en ny epoke innen sikkerhet, som de kaller «Safety in Mind». Sikkerhet har alltid utgjort kjernen i Volvos produktutvikling, og visjonen har i mange år vært ingen hardt skadde eller drepte i trafikken. For å komme dit holder det imidlertid ikke å bare fokusere på å minimere skadene når ulykken inntreffer – det handler minst like mye om å unngå at man havner i en kollisjonssituasjon. Og her spiller sjåføren en sentral rolle.

Med Volvo EX90 lanserer Volvo Cars sitt nye Driver Understanding-system, en teknologi som gjør bilen i stand til å avdekke om sjåføren trenger hjelp, og som kan tilpasse bilens advarsler og inngrep i sanntid, avhengig av sjåførens tilstand og adferd. Eva Lahti vil fortelle om arbeidet bak det nye Driver Understanding-systemet, og hvordan selskapet har utviklet en banebrytende teknologi som kan skille mellom om sjåføren virkelig trenger hjelp, eller om støttesystemene ikke trenger å aktiveres.