TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Vi ser frem til nye løft for å nå de ambisiøse målene for 2030

På bildet fra høyre: Jan Johansen, direktør, Miriam Kvanvik, sjef for myndighetskontakt og Hans Martin Sørensen, spesialrådgiver fra Trygg Trafikk Viken. 

– Det jeg gleder meg aller mest til er å drøfte svært viktige temaer med samarbeidspartnere i det nasjonale arbeidet med trafikksikkerhet. Det er ikke lenge igjen før vi skal innfri 2030-målet, og pr i dag ligger vi noe bak målkurven. Da er det veldig viktig at miljøet får snakket sammen om hvordan vi skal klare å nå dette målet, sier en forventningsfull Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Konferansen har resultert i mange gode ideer og samspill gjennom årene 

 15 ganger har vi arrangert konferansen i formatet det har nå, og det er ingen tvil om at denne møteplassen har gitt gode ideer grobunn for å realiseres.   – Det å samle ulike aktører som jobber for bedre trafikksikkerhet i Norge er så viktig. Vi må kunne stoppe opp og se på utviklingen og ut ifra det vi ser finne de gode tiltakene som fungerer. Så jeg gleder meg over de gode mulighetene for å gjøre akkurat det når vi møtes på denne måten, sier Hans Martin Sørensen, spesialrådgiver i Trygg Trafikk Viken.  

Vi er ydmykt stolte av å skape en viktig møteplass

Konferansen er en viktig møteplass der ny og gammel kunnskap – på tvers av sektorer, fagdisipliner og miljøer – får en arena til å stikke hodene sammen. Summen av de gode samtalene og kunnskapsdelingen her blir et felles blikk på hva som skjer og hva som må til for å komme nærmere nullvisjonen.   – Vi er helt avhengige av å diskutere hvilke tiltak vi må forsterke, hvilke nye tiltak vi må sette i gang med og ikke minst hva vi kan forvente av hverandre på alle nivå, supplerer direktør Johansen. Samspill i trafikken er en kongstanke alle burde ha med seg som ønsker å ferdes trygt, og konferansen gjenspeiler ideen om dette. Den norske samarbeidsmodellen handler om samarbeid og samhandling der alle aktører med trafikksikkerhet på agendaen deltar.  

Vi ser frem til innlegg om ulykkesutviklingen og mulighetene for å stoppe den 

– Det er mange innlegg jeg ser fram til å høre, men skal jeg velge ut noen må det bli foredragene med Guro Ranes fra Statens vegvesen og Knut Smedsrud fra Utrykningspolitiet. Ranes kommer helt klart til å gi oss alle noe å tenke på rundt ulykkesutviklingen, og det blir ikke mindre tankevekkende å høre hva UP erfarer på veiene, sier Helga Anette Melhus, regionleder i Trygg Trafikk Troms og Finnmark.  Trygg Trafikk er også spent på hva Statens vegvesen ønsker å prioritere i neste NTP og hva som vil være deres anbefaling til Samferdselsdepartementet.  Konferansens røde tråd er utfordringer og muligheter på veien mot nullvisjonen fra et systematisk og helhetlig perspektiv. Vi henter inspirasjon fra den internasjonalt anerkjente modellen «Safe System Approach», som blant annet legger til grunn at risikoen for trafikkulykker kan reduseres gjennom systematiske tiltak rettet mot trafikanter, infrastruktur, fart og kjøretøy. – TØI har gjort det klart gjennom forskning at rundt 40 prosent av dødsulykken skjer utenfor nullvisjonens systemgrenser. Disse systemgrensene er litt av essensen i denne konferansen, og jeg gleder meg til å høre Ingeborg Hesjevoll fra TØI si mer om forskningen de har gjort og virkemidler vi må se nærmere på, sier direktør Johansen.  

Vi får vite mer om hvordan fart påvirker

Miriam Kvanvik, fagsjef i myndighetskontakt, avdelingsleder fag og analyse trekker frem innlegget til Marit Brandtsegg i Statens vegvesen om fart som noe av det de ser frem til.  – Det har akkurat vært en høring om fremtidens motorveier, og jeg er spent på om Brandtsegg kommer til å si noe om Statens vegvesens anbefaling til Samferdsels-departementet. Fart er en av de aller viktigste dimensjonene som utløser alvorlige trafikkulykker, og vi må sikre riktig fart tilpasset de vegene vi ferdes på, sier Kvanvik.  

Kanskje har forskningen svaret på hvordan vi kan redusere antall MC-ulykker

Økningen i antall drepte på MC er bekymringsfull, og fagmiljøene gjør mye for å finne tiltak som kan motvirke denne utviklingen. Motorsykkel er et krevende kjøretøy som krever høy kompetanse og regelmessig trening av førerne. – Vi har vært med på forskningen som Jan Petter Wigum, førsteskolelektor ved Nord universitet, kommer for å snakke om på konferansen. Det er helt nødvendig å finne flere tiltak for å redusere alvorlige ulykker på motorsykkel, og jeg ser fram til hva han sier om de neste stegene her, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet. 

Vi er nysgjerrig på hva sikkerhetsteknologi kan gjøre med sjåføratferd

Føreratferd er generelt noe Trygg Trafikk er opptatt av, og vi har sammen med Volvo det siste året gjennomført flere befolkningsundersøkelser med formål om å avdekke atferden til norske sjåfører. Funnene er samlet i en ny sjåføratferdsrapport som ser nærmere på ulike kilder til distraksjon og uoppmerksomhet bak rattet. Volvo kommer til konferansen og vil snakke om føreratferd, sikkerhetsteknologi og deres nye system for å overvåke føreren.  – Dette er jeg nysgjerrig på. Det blir blant annet spennende å høre hva som er nytt med Volvos nye system for å overvåke føreren. Det er rett og slett et fullstappet program med viktige tema for alle som er opptatt av og jobber med trafikksikkerhet, avslutter Bård Morten Johansen.