Trygg ferdsel for barnehagebarna

Nå er regjeringens nye rammeplan for barnehagene presentert. Planen gir føringer for hva som er barnehagens forpliktelser, og hva ansatte skal gjøre for barna skal ha det bra og utvikles. – Trygg Trafikk har fulgt prosessen med stor interesse og vi svært fornøyd med at arbeidet med trygg ferdsel for de yngste styrkes, sier rådgiver Marie Zangenberg i Trygg Trafikks opplæringsavdeling. Trafikk er en del av hverdagen– Trafikk er en del av hverdagen som vi alle må forholde oss til. Mange barnehager jobber aktivt med trafikksikkerhet, men variasjonene er store. Et av målene med den nye rammeplanen er at den skal bidra til at alle barn får et like godt tilbud, uansett hvor de bor, sier rådgiver i Trygg Trafikk, Marie Zangenberg. Etter mange års bred og god innsats har antall barn som forulykkes i trafikken heldigvis gått ned, men trafikkulykker er fortsatt et av våre største helseproblemer. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Trygg ferdsel er en naturlig del av dette arbeidet. Tar utgangspunkt i lek I planen understrekes det at barnehagen gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal bidra til at barna «utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt». Dette skaper sammenheng mellom rammeplanen, forskrift til miljørettet helsevern og barnehagenes bruk av nærmiljøet. Trygg Trafikk støtter at fagområdene må sees i sammenheng og at lek skal være en nøkkel i arbeidet. Barnas Trafikklubb relansert Trygg Trafikk har i flere tiår jobbet målrettet for at alle barn skal få en mest mulig trafikksikker oppvekst. Det laget gratis læringsressurser  og foreldreinformasjon til barnehagene, noe mange har tatt i bruk. -Nylig relanserte vi Barnas Trafikklubb med et helt nytt og spennende univers for de minste. Barn lærer ikke trafikk av å sitte inne – de må ut i trafikken og øve. Vi vil at barna skal lære å ferdes trygt på en måte som er morsom og som engasjerer. Den nye maskoten «Lyset» har futt og fart og er godt mottatt av både voksne og barn. Ferdig pedagogisk opplegg – helt gratis På www.barnastrafikklubb.no finnes det ferdig pedagogiske opplegg som barnehagene kan ta i bruk helt gratis. Her finnes refleksjakt og konkrete tips og råd til hvordan man opptrer i lyskryss og når man skal gå over veien. Mye av dette er en selvfølge for oss voksne, men barna må lære det fra begynnelsen. Det finnes også årshjul med aktiviteter slik at trafikksikkerhet lett kan integreres i årsplanen. – Nå gleder vi oss til å gjennomgå klubbkonseptet med tanke på den nye rammeplanen, sier Zangenberg.