Trygg Trafikks landsmøte 21. april 2020 utsettes

Vi vil varsle landsmøtet minimum seks uker før avholdelse. Styret i Trygg Trafikk prolongerer dermed sitt virke inntil ordinært landsmøte er avholdt. Bakgrunnen for utsettelsen er de foreliggende påbud og råd fra helsemyndighetene rundt korona-situasjonen. Saksdokumentasjon til behandling på landsmøtet sendes ut til våre medlemmer straks det er praktisk mulig, men senest fire uker før avholdelse av landsmøte slik som vedtektene våre angir. Trygg Trafikks aktiviteter utføres for tiden fra hjemmekontorer landet rundt. Vi er alle i full aktivitet og holder kontakten aktivt med medlemmer og samarbeidspartnere.   Med vennlig hilsen Trygg Trafikk Tomas Iver Hallem/s/ styreleder