Trygg Trafikk vil skjerpe forbud mot mobilbruk i bil

Mann i dress med mobil i hånda i bil

Retten grunngir dette med at bilene har hatt automatisert start/stopp-funksjon. Det kan bety at tilsvarende situasjoner med biler på tomgang, ville resultert i bøter. Trygg Trafikk reagerer på dommene og etterlyser klare, tydelige og forståelige regler som er enkle å forstå for trafikantene og lett å håndheve for politiet. Dommene fra lagmannsretten er ikke rettskraftige, og påtalemyndigheten har anket dommen inn for høyesterett. 

Uoppmerksomhet en faktor i hver tredje dødsulykke 

– Lovanvendelsen og jussen er en ting, men noe ganske annet er hva vi som samfunn synes bør være greit. Skal vi åpne opp for litt mobilbruk i bil, så fort vi har rødt lys eller får en kort trafikal stans? Nei, mener regionleder i Trygg Trafikk Vestland, Knut Olav Røssland Nestås  Trygg Trafikk er bekymret for konsekvensene med en slik praksis. -En slik praksis er svært uheldig fordi uoppmerksomhet er en medvirkende faktor i omtrent hver tredje dødsulykke og mobilbruk er en del av problemstillingen.  

Ønsker nulltoleranse for mobilbruk i bil 

Lagmannsretten argumenterer med at saken er annerledes fordi man står i ro, og det ikke er fare for ulykker. Nestås understreker at dette handler om at vanene som innarbeides og som åpner for at det er tillatt å bruke mobil i bil, kan påvirke bilister slik at de også bruker mobilen når de kjører fortere – Det er mye enklere å argumentere for, forstå og akseptere en nulltoleransegrense og at vi skal være i kjøremodus når vi kjører bil, sier Nestås. 

Aktsomhetskravet gjelder også når bilen står i ro 

Noen vil kunne innvende at vi ikke kjører bil når vi står i ro i en kø. Her er Nestås klinkende klar: – Å stå i ro med bilen er ikke det samme som ikke å kjøre bil! En bilist er ikke fritatt for aktsomhetskravet så fort bilen foran gjennomfører en kort stans. Selv om du står i et kryss, lyskryss eller venter i en kø, kan det være mye som skjer rundt deg.  Det er dessuten vanskelig å avslutte en påbegynt samtale, eller tekstmelding, akkurat når køen foran begynner å bevege seg, fortsetter Nestås. 

Være oppmerksom på trafikken, ikke SnapChat 

Statistikken viser en økning i antallet myke trafikanter i byene, flere elektriske kjøretøytyper og høyere krav til tempo og avvikling. Trygg Trafikk er opptatt av at denne utviklingen ikke går på bekostning av trafikksikkerheten – Det aller viktigste er at hver og en har sin fulle oppmerksomhet mot det å være i trafikken, og ikke på SnapChat, Instagram eller Finn.no, sier regionlederen. 

Forskriften bør revideres 

Trygg Trafikk frykter at en uthuling av reglene for mobilbruk i bil, kan gjøre kampen mot uoppmerksomhet i trafikken vanskeligere og i verste fall føre til flere ulykker. Derfor ønsker organisasjonen en nulltoleranse for bruk av mobil så sant bilen ikke er parkert, eller det er foretatt en kort stans på egnet sted utenfor kjørebanen.  – Forskriften om forbud mot førers bruk av håndholdt mobil under kjøring bør derfor klargjøres, i lys av dommene fra lagmannsrettenSamtidig bør forskriften oppdateres i forhold til den kjøretøyteknologiske utviklingen de siste årene. Det er mye annet teknologisk utstyr enn mobiltelefoner som kan stjele oppmerksomhet fra bilfører i dag og dette bør også reguleres, avslutter Røssland Nestås.