Ulovlige elsparkesykler og elsykler må forbys

NRK meldte nylig at Statens vegvesen vil invitere med seg Barne- og familiedepartementet, Forbrukertilsynet og Markedsrådet til et samarbeid for å se på dagens regler knyttet til elsparkesykler med ulovlig høy fart. Bakgrunnen for initiativet er et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å gjennomgå og vurdere dagens regelverk.  — Det er på høy tid med en strengere regulering av dette markedet og vi er derfor glade for at Statens vegvesen tar tak i problemet, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk. 

Flere tatt for villmannskjøring 

Den siste tiden har vi sett en rekke eksempler på bruk av elsparkesykler med ulovlig høy fart. Nylig stanset politiet to 15-åringer som kjørte i 80 km/t på elsparkesykkel i Sarpsborg. Like etterpå ble to mindreårige gutter tatt i 70 km/t , og forrige uke ble en 15 år gammel gutt stanset i Fredrikstad i 65 km/t på elsparkesykkel.– Det sier seg selv at det å kjøre elsparkesykkel i slike hastigheter er å leke med livet, sier Kvanvik.  

Markedet florer av ulovlige modeller 

I dagens regelverk er det krav om at det skal være satt en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere fart enn 20 km/t på elsparkesykler og 25 km/t på elsykler. Men markedet florerer av elsparkesykler og elsykler med ulovlig høy fart og bruksanvisninger til hvordan fjerne hastighetssperren.  Videre har forbrukerne utilstrekkelig kunnskap om hva som er maksimalt tillatt hastighet, og informasjonen fra myndighetene er begrenset og fragmentert. Det viser blant annet en rapport laget av BOLDT for Statens vegvesen (pdf).

Forbrukerne støtter strengere regulering  

BOLDT-rapporten viser også at nesten 80 prosent av forbrukerne er enig i at det skal være en lovregulert fartsgrense for både elsparkesykler og elsykler, og nesten 70 prosent er helt eller delvis enig i at det bør være ulovlig å markedsføre og selge ulovlige modeller.   – Rapporten inneholder en rekke interessante forslag til både regulatoriske tiltak og informasjon- og opplæringsarbeid som vi oppfordrer myndighetene til å ta tak i så snart som mulig, sier Kvanvik.