Vei, fart og tid – slik kan det brukes i undervisning

Hvert år publiserer Trygg Trafikk Underveis, en læringsressurs for undervisning på ungdomstrinnet. Målet er å øke kompetansen om trafikksikkerhet blant unge trafikanter For å bli en sikker trafikant, kreves blant annet faktakunnskap, samarbeidsvilje og selvinnsikt. Her er det mye mat for all tverrfaglig undervisning på ungdomstrinnet: Les mer om Underveis her. 

Oppnå læreplanmål med engasjerte elever 

Trygg Trafikk jobber mot nullvisjonen – det betyr null skadde eller døde i trafikken. For at vi skal kunne nå det målet, er det nødvendig at dagens ungdom er trygge og bevisste trafikanter, forklarer Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Det å lære hva bremselengde og stopplengde er i teorien, øker sannsynligheten for å forstå og anvende kunnskapen mer bevisst i praksisDette egner seg godt som undervisningsmateriell knyttet opp til læreplanmål i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet – samtidig som ungdommene får livsviktig kunnskap.  

– Innholdet i Underveis, tar opp aktuelle, kjente emosjonelle eller trafikale situasjoner. Disse knyttes til teorien hvor elevene må ta valg gjennom kunnskapen de har fått, og holdningene de har, forklarer redaktør av Underveis, Zoey Line Barstad. – Å se avstander, er en ting. Å seavstandsbedømme og beslutte, er noe annet. Det er her tverrfaglighet i teori og praksis jobber perfekt sammen, mener Barstad. 

 I Underveis finner du blant annet: Bremselengdekalkulator: Hvor lang tid bruker du på å stoppe? Det er vanskelig å vurdere konsekvensene av sin egen fartBremselengdekalkulatoren gir også praktisk innblikk i hvordan fart, reaksjonstid og føreforhold påvirker stoppelengden til et kjøretøyHer lærer man å regne det ut selv, med flere selvtestere på om man faktisk har fått med seg det grunnleggende. Kalkulatoren kan lastes ned, og læreren kan tilpasse egne oppgaver til sitt tema. Kollisjonskalkulator: Denne kalkulatoren vil med noen tastetrykk vise hvordan vekt endres ved sammenstøt i forskjellige hastigheter. Her kan man finne ut hvor mye man «veier» i en kollisjon i en gitt hastighet. Læreren kan også laste ned kollisjonskalkulatoren og lage egne oppgaver tilpasset sitt behov. Til slutt kan man gå videre til «Reaksjonsspillet» og finne reaksjonstiden sin. Gjennom filmer, grafer, diskusjonsspørsmål og quizer, vil man forestille seg hvor mye fart betyr i en kollisjon i ulike trafikantsituasjoner 

Oppmerksom på hva? 

Evnen til å holde oppmerksomheten i trafikken er livsviktig. Det kan være fristende å sjekke mobilen når man får et varsel, men de få sekundene på mobilen kan få fatale konsekvenser. For å bevisstgjøre ungdommene på hvilke konsekvenser det kan ha å flytte oppmerksomheten bort fra veien, bruker Underveis interaktive oppgaver og en oppmerksomhetsquiz. Quizen tar opp spørsmål som ungdommene kan finne svar på i diverse lydopptak, filmer og tekster i kapittel to om Fart og oppmerksomhet.  

Aha-opplevelser og fart 

– Når vi jobber med bremse- og stoppelengder, opplever vi gjerne at elever blir litt overrasket hvor lange strekninger det faktisk er snakk om. Det kan handle om at de har vært passasjerer med sjåfører som kjører altfor fort, og at de får en aha-opplevelse på hvor farlig for høy fart faktisk kan være. Plutselig gir tallene i matematikken mening. Mange elever blir ekstra motiverte når svaret blir mer enn en sifferrekke.  Ved å sørge for god teoretisk forståelse, er jobben å prøve ut så smått i praksis. Den fysiske gjennomgangen av ulike scenarioer bidrar til økt sannsynlighet for å mestre i en krisesituasjon. Her er gym og fysisk aktivitet og utetimer ideelt å bruke. Etter mange år i skolen har jeg gode erfaringer med å knytte andre fag til kroppsøving for å forsterke minnet til det aktuelle temaet. Om man ønsker å reflektere rundt konsekvenser av handlinger i trafikken, bidrar vi med eksempler som trengs for å kunne ta gode valg, sier redaktør Barstad. Underveis inneholder dessuten materiell om risikovilje, ungdomshjernen, rus og førstehjelp. Underveis er finansiert av Finans Norge gjennom disse selskapene: StorebrandJernbanepersonaletCodanProtectorKLPFrendeLandkredittInsr og WaterCircles. Les mer og få tilgang her