Akershus

Velkommen til Trygg Trafikk Akershus. Vårt trafikksikkerhets-arbeid utføres i et langstrakt fylke med stor befolkningsvekst og med mye trafikk.

Trygg Trafikk
Akershus

Besøksadresse
Nedre Vollgate 4, Oslo.
Postadresse
Postboks 277 Oslo sentrum, 0103 Oslo
akershus@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Hans Martin Sørensen
Telefon: 93 61 03 21
sorensen@tryggtrafikk.no

Trygg Trafikks arbeid i Akershus er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus». Fylket er delt i tre regioner, Romerike, Follo og Vestområdet (Asker og Bærum).

Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom sine distriktskontorer. Distriktslederne er ansvarlige for å ivareta trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene i henhold til Trygg Trafikks rolle og planverk. Dette skjer gjennom et nært samarbeid med fylkeskommunen, involvering i utarbeidelsen av de fylkesvise trafikksikkerhetsplanene, utvikling av nettverk og gjennomføring av vedtatte aktiviteter.

[Bannerfoto: Katrine Lunke / Akershus fylkeskommune]

Hans Martin Sørensen
Hans Martin Sørensen Distriktsleder Akershus