Aust-Agder

Trygg Trafikk i Aust-Agder fylke jobber i tett samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken på veiene våre.

Aust-Agder

Besøksadresse
Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 Arendal
Postadresse
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
austagder@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Paal Ove Sodefjed
Telefon: 90 51 45 11
sodefjed@tryggtrafikk.no

Formålet med virksomheten er kunnskapsbasert, arbeide forebyggende for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Trygg Trafikk har særlig ansvar for opplæring, informasjon om trafikksikkerhet og politisk pådriverarbeid. Det er stor satsing på sikring av barn i bil, refleks, sykkelopplæring og forebyggende arbeid blant barn og unge.

Kontoret ble etablert på Vegkontoret i Arendal i 1981, blant de første fylkene i landet i forbindelse med Trygg Trafikk sin etablering i Norge. Her er vi en distriktsleder og en fylkeskommunal lønnet distriktsmedarbeider som særlig jobber med sykkelopplæring på Myra sykkelgård og «Trafikksikker kommune».

Trygg Trafikk skal påvirke lokale beslutningstakere til å prioritere trafikksikkerhet, bistå innbyggerne i fylket slik at alle får en mer trafikksikker hverdag, samt å påvirke alle trafikanter til å ta gode valg i trafikken.

Kontakt distriktskontoret i Aust-Agder

Paal Ove Sodefjed
Paal Ove Sodefjed Distriktsleder Aust-Agder