Finnmark

Trygg Trafikks rolle i fylket er å jobbe for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken. De fleste ulykker skjer pga. menneskelige feil og det kan man gjøre noe med.

Finnmark

Besøksadresse
Henry Karlsens Plass, Vadsø
Postadresse
Henry Karlsens Plass 1, 9815 Vadsø
finnmark@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Knut Larsen
Telefon: 93 20 76 41
larsen@tryggtrafikk.no

Gjennom det arbeidet som skjer i mange kommuner i fylket ser vi en positiv utvikling i alvorlige trafikkulykker, derfor har vi troen på at det arbeidet som i dag gjøres har hatt en positiv effekt.

I mange barnehager og skoler har trafikksikkerhetsarbeidet en sentral rolle, flere kommuner har blitt godkjente som Trafikksikker kommune og mange har startet dette arbeidet.

Trygg Trafikk skal være en aktiv pådriver i det forebyggende arbeidet og oppfordre alle til å ta sitt ansvar for at ikke ulykker skjer. En ulykke er en ulykke for mye.

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og derfor vil i 2018 rette søkelyset mot nettopp kommunene.

Prioriterte oppgaver i 2018:

  • Trafikksikker kommune
  • Sykkelopplæring
  • Refleks
  • Sikring av barn i bil
  • Sikker skolevei
  • Hjertesoner

Vi har tro på at forebyggende arbeid har effekt, og ønsker å bidra i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, da særlig rundt det som foregår i Finnmark fylke.

  • Færre ulykker og dødsfall i trafikken.
  • Respekt for eget og andres liv.
  • Vilje til å ta ansvar.

Kontakt distriktskontoret i Finnmark

Knut Larsen
Knut Larsen Distriktsleder Finnmark

Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse 2018

Årsrapport

Årsrapport Trygg Trafikk Finnmark 2018

Aktuelt fra Finnmark

Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan
14. juni 2019

Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan

Til tross for at MDG-forslaget om barnevennlig transport i by og bygd ikke ble vedtatt av Stortinget, er det gledelig med tverrpolitisk enighet om at Barnas transportplan skal videreføres i 2021, sier myndighetskontakt Miriam Kvanvik i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Trygg Trafikk-kampanje om barnesikring vinner priser i internasjonal konkurranse
27. mai 2019

Trygg Trafikk-kampanje om barnesikring vinner priser i internasjonal konkurranse

London, England: Kampanjefilmen «Noen kamper er verdt å ta» vant to priser i IN2 SABRE Awards.
Les artikkel
Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?
15. april 2019

Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?

Det var hele 265 deltagere på årets konferanse, og det var mye engasjement å spore både på scenen og i blant publikum.
Les artikkel
Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang
05. april 2019

Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang

Det årlige nasjonale samlingspunktet for alle som jobber med og er opptatt av liv og helse i trafikken går av stabelen på tirsdag. Årets tema fra Trygg Trafikk er blant de mest kompliserte organisasjonen har tatt for seg: hva skjer egentlig når regionreformen får konsekvenser for trafikksikkerhetsfeltet? – Et tilsynelatende smalt tema som har potensiell påvirkningskraft på alle nordmenn der ute, mener Trygg Trafikk-direktøren.
Les artikkel
Visjon og mål i potensiell konflikt
04. april 2019

Visjon og mål i potensiell konflikt

Nullvekstmålet, som vil føre til at flere går og sykler fremfor å kjøre bil, risikerer å komme i konflikt med arbeidet for nullvisjonen fordi de myke trafikantene er mer utsatt for ulykker enn bilistene. – Vi er oppmerksomme på at dette er noe vi må håndtere i årene som kommer, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Les artikkel
Bulkedagen kommer
21. desember 2018

Bulkedagen kommer

Kombinasjonen glatt føre, mørke og førjulsstress skaper en av kalenderens minst hyggelige trafikkmerkedager. Rundt 22. desember hvert år kommer dagen som ofte blir kalt for «Bulkedagen». Ikke bli en del av statistikken dette året. Vi har råd til både deg som kjører bil og deg som tar julehandelen til fots.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2019
20. november 2018

Minnemarkeringer landet rundt 2019

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop
16. november 2018

Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop

Trygg Trafikk-konkurransen #ErDuSikker? - Norges kanskje største innsats for sunne holdninger og kloke valg i trafikken for VGS-elever - er nå i full gang over hele landet. - Konkurransen skaper høyt engasjement og mye diskusjon om trafikksikkerhet, forteller elever ved deltagerskolen Risør videregående skole.
Les artikkel
Felles front for sykkelopplæring i skolen
14. november 2018

Felles front for sykkelopplæring i skolen

Aktører innen veitrafikk, miljø og folkehelse står samlet for å sikre at barna våre får trafikk- og sykkelopplæring i regi av skolen.
Les artikkel
Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen
24. september 2018

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel