Finnmark

Trygg Trafikks rolle i fylket er å jobbe for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken. De fleste ulykker skjer pga. menneskelige feil og det kan man gjøre noe med.

Finnmark

Besøksadresse
Henry Karlsens Plass, Vadsø
Postadresse
Henry Karlsens Plass 1, 9815 Vadsø
finnmark@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Knut Larsen
Telefon: 93 20 76 41
larsen@tryggtrafikk.no

Gjennom det arbeidet som skjer i mange kommuner i fylket ser vi en positiv utvikling i alvorlige trafikkulykker, derfor har vi troen på at det arbeidet som i dag gjøres har hatt en positiv effekt.

I mange barnehager og skoler har trafikksikkerhetsarbeidet en sentral rolle, flere kommuner har blitt godkjente som Trafikksikker kommune og mange har startet dette arbeidet.

Trygg Trafikk skal være en aktiv pådriver i det forebyggende arbeidet og oppfordre alle til å ta sitt ansvar for at ikke ulykker skjer. En ulykke er en ulykke for mye.

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og derfor vil i 2018 rette søkelyset mot nettopp kommunene.

Prioriterte oppgaver i 2018:

  • Trafikksikker kommune
  • Sykkelopplæring
  • Refleks
  • Sikring av barn i bil
  • Sikker skolevei
  • Hjertesoner

Vi har tro på at forebyggende arbeid har effekt, og ønsker å bidra i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, da særlig rundt det som foregår i Finnmark fylke.

  • Færre ulykker og dødsfall i trafikken.
  • Respekt for eget og andres liv.
  • Vilje til å ta ansvar.

Kontakt distriktskontoret i Finnmark

Knut Larsen
Knut Larsen Distriktsleder Finnmark

Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse 2018