Hedmark

Trygg Trafikk sin rolle i Hedmark fylke er å jobbe for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken.

Hedmark

Besøksadresse
Parkgaten 64, 2317 Hamar
Postadresse
PB 4404 – Bedriftssenteret, 2325 Hamar
hedmark@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Marianne Mittet Solbraa
Telefon: 90 88 03 12
solbraa@tryggtrafikk.no

De fleste ulykker skjer pga. menneskelige feil, og gjennom det arbeidet som skjer i mange kommuner i fylket ser vi en positiv utvikling i trafikkulykke. Derfor har vi troen på at det arbeidet som i dag gjøres mellom flere aktører inne trafikksikkerhetsarbeidet har hatt en positiv effekt.

I mange barnehager og skoler har trafikksikkerhetsarbeidet en sentral rolle, flere kommuner har blitt godkjente som trafikksikker kommune og mange har startet dette arbeidet.

Trygg Trafikk skal være en aktiv pådriver i det forebyggende arbeidet, og oppfordre alle til å ta sitt ansvar for at ikke ulykker skjer. En ulykke er en ulykke for mye.

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og derfor vil i 2018 rette søkelyset mot nettopp kommunene.

Prioriterte oppgaver i 2018:

  • Trafikksikker kommune
  • Sykkelopplæring
  • Refleks
  • Sikring av barn i bil
  • Trafikkopplæring på tvers av alder og kultur
  • Kjør for livet og Glatta

Vi har tro på at forebyggende arbeid har effekt, og ønsker å bidra i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, da særlig rundt det som foregår i Hedmark fylke.

Kontakt distriktskontoret i Hedmark

Marianne M Solbraa
Marianne M Solbraa Distriktsleder Hedmark