Hordaland

Trygg Trafikk når ut til heile landa gjennom distriktskontora sine. I Hordaland ligg distriktskontoret i Bergen, men distriktsleiaren er også på ein del reiseaktivitet andre stader i fylket.

Hordaland

Besøksadresse
Agnes Mowinckels gate 5, fylkeshuset, 5008 Bergen
Postadresse
Postboks 7900, 5020 Bergen
hordaland@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Knut Olav Røssland Nestås
Telefon: 41 20 61 32
nestas@tryggtrafikk.no

Distriktsleiaren er ansvarleg for å ta i vare trafikksikringsarbeidet i fylka med omsyn til Trygg Trafikk si rolle og organisasjonen sitt eige planverk. Det er eit tett og godt samarbeid med Hordaland fylkeskommune, m.a. med involvering i utarbeiding av fylkeskommunale planar med innverknad på trafikktryggleiken.

Trygg Trafikk har også kurs for faggrupper, utviklar nettverk og gjennomfører vedtekne aktivitetar. Kjerneoppgåver for distriktskontora er godkjenningsordninga «Trafikksikker kommune», vidareutvikling av «Hjertesone»-konseptet, å påverka lokale avgjersletakarar til å prioritera trafikktryggleik, bistå barnehagar og skular slik at born i fylket får ein trafikksikker oppvekst, samt jobba for påverka trafikantar til å ta riktige val i trafikken.

Distriktsleiaren er også Trygg Trafikk sin mediekontakt i fylket.

Kontakt distriktskontoret i Hordaland

Knut Olav Røssland Nestås
Knut Olav Røssland Nestås Distriktsleder Hordaland
Åslaug Bergsvåg
Åslaug Bergsvåg Distriktsmedarbeider Hordaland

Aktuelt frå Hordaland

Minnemarkeringer landet rundt 2019
20. november 2018

Minnemarkeringer landet rundt 2019

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop
16. november 2018

Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop

Trygg Trafikk-konkurransen #ErDuSikker? - Norges kanskje største innsats for sunne holdninger og kloke valg i trafikken for VGS-elever - er nå i full gang over hele landet. - Konkurransen skaper høyt engasjement og mye diskusjon om trafikksikkerhet, forteller elever ved deltagerskolen Risør videregående skole.
Les artikkel
Felles front for sykkelopplæring i skolen
14. november 2018

Felles front for sykkelopplæring i skolen

Aktører innen veitrafikk, miljø og folkehelse står samlet for å sikre at barna våre får trafikk- og sykkelopplæring i regi av skolen.
Les artikkel
Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen
24. september 2018

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Trafikksikringsdag for russen
18. mai 2018

Trafikksikringsdag for russen

Kvart år arrangerer TSU – Trafikkfaglig Samarbeidsutvalg i Nordhordland trafikksikringsdag for russen i regionen. Nesten 700 elevar frå Knarvik vidaregåande skule, Austrheim vidaregåande skule, Nordhordland Folkehøgskole og Askøy videregående skole stilte på årets arrangement ved Nordhordlandshallen og Knarvik kyrkje.
Les artikkel
27. april 2018

Trafikantane er betre enn sitt rykte

- I etterpåklokskapens lys kan me slå fast at me visste for lite om trafikksikring før ulykkene blei eit stort samfunnsproblem på 1970-talet. Me må ikkje gå i same fella nok ein gong. Skal me nå målet om at fleire skal gå og sykle, samtidig med at færre skal døy i trafikken, må det meir enn ord til, skriver Knut Olav Røssland Nestås, distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland. Innlegget ble publisert i Bergens Tidene 27.4.2018
Les artikkel

Nyttige lenker