Møre og Romsdal

Trygg Trafikk
Møre og Romsdal

Besøksadresse
Julsundvegen 9, Molde
Postadresse
Fylkeshuset, 6404 Molde
moreogromsdal@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Erik Hartmann
Telefon: 90 53 93 77
hartmann@tryggtrafikk.no
Erik Hartmann
Erik Hartmann Distriktsleder Møre og Romsdal