Nordland

Trygg Trafikk Nordland arbeider for at alle i fylket skal kunne ferdes trygt i trafikken.

Nordland

Besøksadresse
Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
Postadresse
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
nordland@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Kari Vassbotn
Telefon: 45 02 44 05
vassbotn@tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom distriktskontorene. Trygg Trafikk Nordland har to ansatte, distriktsleder Kari Vassbotn og medarbeider Tore Jeremiassen. Vi jobber med trafikksikkerhetsarbeidet i Nordland etter Trygg Trafikks rolle og planverk, og handlingsplanen til Regional transportplan i Nordland.  Trygg Trafikk Nordland samarbeider nært med skoler, barnehager, kommunene, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen, Folkehelsealliansen og flere andre aktører.

Kontakt distriktskontoret i Nordland

Kari Vassbotn
Kari Vassbotn Distriktsleder Nordland
Tore Jeremiassen
Tore Jeremiassen Distrikstmedarbeider Nordland