Oppland

Distriktskontoret på Lillehammer er Trygg Trafikks forlengede arm i Oppland. Trygg Trafikk lokalt er en viktig bidragsyter til det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Oppland

Besøksadresse
Industrigata 1, Lillehammer
Postadresse
Pb. 1101 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
oppland@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
David Tofthagen
Telefon: 48 07 68 14
tofthagen@tryggtrafikk.no

Den positive ulykkesutviklingen i Oppland siden 2000 og fram til i dag er det beste beviset på verdien av det tverretatlige samarbeidet mellom politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og andre aktører. Samarbeidet med fylkeskommunen og 26 kommuner er av uvurderlig betydning siden ulykkene skjer der folk bor og ferdes.

Et målrettet arbeid forankret i Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei (2018-2021), tilsvarende fylkets Handlingsplan for trafikksikkerhet (2018-2021), og Årsplaner ivaretar satsingsområdene i Oppland.

  • Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet
  • Barn og unge
  • Ungdom
  • Utsatte grupper (unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere, MC og ruspåvirkede sjåfører)
  • HMS i offentlig virksomhet og næringsliv

Opplæringstiltak for barn og unge i barnehage og skole, opplæringstiltak for ungdom på Trafikksikkerhetssenteret (Norsk vegmuseum), stort engasjement i videregående skole, men også tiltak for den uorganiserte ungdommen i fritid.

Arbeidet med Trafikksikker fylkeskommune og Trafikksikker kommune har høy prioritet i Oppland. Fylkeskommunen ble godkjent som trafikksikker høsten 2018, og målet er nå at alle kommunene skal oppnå godkjenning i løpet av 2019.

Hele 21 kommuner i Oppland innehar godkjenning som Trafikksikker kommune:

Gjøvik, Gran, Jevnaker, Lesja, Lunner, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nordre Land, Sel, Sør-Fron, Vestre Toten, Østre Toten og Øyer, Dovre, Etnedal, Lillehammer, Lom, Søndre Land, Sør-Aurdal, Vågå og Vestre Slidre.

Regodkjenning av 13 kommuner i Oppland i løpet av 2019:

Vi har regodkjent 7 kommuner så langt i 2019. Lunner kommune vil bli godkjent i slutten av mai.

I løpet av høsten 2019 vil ytterligere fem kommuner bli regodkjent.

Fem kommuner arbeider nå aktivt for å oppnå samme godkjenning;

Gausdal, Ringebu, Skjåk, Vang og Øystre Slidre.

Kontakt distriktskontoret i Oppland

David Tofthagen
David Tofthagen Distriktsleder Oppland

Trafikksikkerhetsprisen 2019

Har du forslag til kandidater som bør vinne Trafikksikkerhetsprisen 2019 i Oppland? Send dine begrunnede forslag til kandidater sendes på e-post til bjorn.vasaasen@vegvesen.no innen 1. desember 2019.

Aktiviteter og påmelding

Aktivitetskalender 2018
Aktivitetskalender Trygg Trafikk Oppland 2018
Trafikk i Kunnskapsløftet
Trafikksikkerhetssenteret 2018-2019
Ungdomsulykkene
Trafikksikkerhetssenteret 2018-2019

Årsrapporter og handlingsplaner

Årsrapport Trygg Trafikk Oppland 2018
[Last ned .pdf]

Skolestart 2018

Trafikk i Kunnskapsløftet
Trafikksikkerhet er tatt inn som tema i ny læreplan med klare kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Læreplanen gir et kunnskapsløft for trafikkopplæring og sikrer bedre kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen.

Aktuelt fra Oppland

33 trafikksikre kommuner samlet til nettverksmøter
05. desember 2019

33 trafikksikre kommuner samlet til nettverksmøter

Gode arenaer for erfaringsutveksling er viktig i vårt arbeid med trafikksikre. Nettverksmøter kommuner i mellom er en slik type arena, og i slutten av november møttes 11 trafikksikre kommuner i Nordland og 22 i Oppland til slike treff.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2020
20. november 2019

Minnemarkeringer landet rundt 2020

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bedre statistikk kan hindre ulykker
13. november 2019

Bedre statistikk kan hindre ulykker

Det er store mørketall i statistikken over alvorlige trafikkulykker i Norge. Derfor risikerer vi å famle i blinde når vi jobber mot at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken. Under arbeidet med Nasjonal Transportplan er det på tide å gjøre noe med det.
Les artikkel
Nord-Aurdal er årets trafikksikkerhetskommune 2019
03. september 2019

Nord-Aurdal er årets trafikksikkerhetskommune 2019

Å jobbe bredt og langsiktig med trafikksikkerhet har gitt uttelling for Nord-Aurdal kommune.   - Velfortjent, mener David Tofthagen, distriktsleder i Trygg Trafikk i Oppland.
Les artikkel
Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan
14. juni 2019

Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan

Til tross for at MDG-forslaget om barnevennlig transport i by og bygd ikke ble vedtatt av Stortinget, er det gledelig med tverrpolitisk enighet om at Barnas transportplan skal videreføres i 2021, sier myndighetskontakt Miriam Kvanvik i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Trygg Trafikk-kampanje om barnesikring vinner priser i internasjonal konkurranse
27. mai 2019

Trygg Trafikk-kampanje om barnesikring vinner priser i internasjonal konkurranse

London, England: Kampanjefilmen «Noen kamper er verdt å ta» vant to priser i IN2 SABRE Awards.
Les artikkel
Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?
15. april 2019

Hva tenkte publikum om Trafikksikkerhetskonferansen 2019?

Det var hele 265 deltagere på årets konferanse, og det var mye engasjement å spore både på scenen og i blant publikum.
Les artikkel
Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang
05. april 2019

Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang

Det årlige nasjonale samlingspunktet for alle som jobber med og er opptatt av liv og helse i trafikken går av stabelen på tirsdag. Årets tema fra Trygg Trafikk er blant de mest kompliserte organisasjonen har tatt for seg: hva skjer egentlig når regionreformen får konsekvenser for trafikksikkerhetsfeltet? – Et tilsynelatende smalt tema som har potensiell påvirkningskraft på alle nordmenn der ute, mener Trygg Trafikk-direktøren.
Les artikkel
Visjon og mål i potensiell konflikt
04. april 2019

Visjon og mål i potensiell konflikt

Nullvekstmålet, som vil føre til at flere går og sykler fremfor å kjøre bil, risikerer å komme i konflikt med arbeidet for nullvisjonen fordi de myke trafikantene er mer utsatt for ulykker enn bilistene. – Vi er oppmerksomme på at dette er noe vi må håndtere i årene som kommer, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Les artikkel
Kongens Fortjenstmedalje til Ivar Ringen
25. januar 2019

Kongens Fortjenstmedalje til Ivar Ringen

Mandag 21. januar mottok tidligere distriktsleder i Trygg Trafikk Kongens Fortjenstmedalje for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur. Tildelingen foregikk på Lillehammer Hotel.
Les artikkel
Bulkedagen kommer
21. desember 2018

Bulkedagen kommer

Kombinasjonen glatt føre, mørke og førjulsstress skaper en av kalenderens minst hyggelige trafikkmerkedager. Rundt 22. desember hvert år kommer dagen som ofte blir kalt for «Bulkedagen». Ikke bli en del av statistikken dette året. Vi har råd til både deg som kjører bil og deg som tar julehandelen til fots.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2019
20. november 2018

Minnemarkeringer landet rundt 2019

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop
16. november 2018

Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop

Trygg Trafikk-konkurransen #ErDuSikker? - Norges kanskje største innsats for sunne holdninger og kloke valg i trafikken for VGS-elever - er nå i full gang over hele landet. - Konkurransen skaper høyt engasjement og mye diskusjon om trafikksikkerhet, forteller elever ved deltagerskolen Risør videregående skole.
Les artikkel
Felles front for sykkelopplæring i skolen
14. november 2018

Felles front for sykkelopplæring i skolen

Aktører innen veitrafikk, miljø og folkehelse står samlet for å sikre at barna våre får trafikk- og sykkelopplæring i regi av skolen.
Les artikkel
Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen
24. september 2018

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel