Oppland

Distriktskontoret på Lillehammer er Trygg Trafikks forlengede arm i Oppland. Trygg Trafikk lokalt er en viktig bidragsyter til det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Oppland

Besøksadresse
Industrigata 1, Lillehammer
Postadresse
Pb. 1101 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
oppland@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
David Tofthagen
Telefon: 48 07 68 14
tofthagen@tryggtrafikk.no

Den positive ulykkesutviklingen i Oppland siden 2000 og fram til i dag er det beste beviset på verdien av det tverretatlige samarbeidet mellom politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og andre aktører. Samarbeidet med fylkeskommunen og 26 kommuner er av uvurderlig betydning siden ulykkene skjer der folk bor og ferdes.

Et målrettet arbeid forankret i Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei (2018-2021), tilsvarende fylkets Handlingsplan for trafikksikkerhet (2018-2021), og Årsplaner ivaretar satsingsområdene i Oppland.

  • Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet
  • Barn og unge
  • Ungdom
  • Utsatte grupper (unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere, MC og ruspåvirkede sjåfører)
  • HMS i offentlig virksomhet og næringsliv

Opplæringstiltak for ban og unge i barnehage og skole, opplæringstiltak for ungdom på Trafikksikkerhetssenteret (Norsk vegmuseum), stort engasjement i videregående skole, men også tiltak for den uorganiserte ungdommen i fritid.

Arbeidet med «Trafikksikker fylkeskommune» og Trafikksikker kommune» har høy prioritet i Oppland, og målet er at fylkeskommunen og alle kommunene skal oppnå godkjenning i løpet av 2018.

Hele tretten kommuner i Oppland innehar godkjenning som «Trafikksikker kommune»;

Gjøvik, Gran, Jevnaker, Lesja, Lunner, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nordre Land, Sel, Sør-Fron, Vestre Toten, Østre Toten og Øyer.

Åtte kommuner arbeider nå aktivt for å oppnå samme godkjenning;

Dovre, Etnedal, Gausdal, Lillehammer, Lom, Ringebu, Søndre Land, Sør-Aurdal og Vågå.

Kontakt distriktskontoret i Oppland

David Tofthagen
David Tofthagen Distriktsleder Oppland
Roger Frithjofsen
Roger Frithjofsen Distriktsmedarbeider Opppland

Aktiviteter og påmelding

Aktivitetskalender 2018
Aktivitetskalender Trygg Trafikk Oppland 2018
Trafikk i Kunnskapsløftet
Trafikksikkerhetssenteret 2018-2019
Ungdomsulykkene
Trafikksikkerhetssenteret 2018-2019

Års- og handlingsplaner

Skolestart 2018

Trafikk i Kunnskapsløftet
Trafikksikkerhet er tatt inn som tema i ny læreplan med klare kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Læreplanen gir et kunnskapsløft for trafikkopplæring og sikrer bedre kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen.

Aktuelt fra Oppland

Kongens Fortjenstmedalje til Ivar Ringen
25. januar 2019

Kongens Fortjenstmedalje til Ivar Ringen

Mandag 21. januar mottok tidligere distriktsleder i Trygg Trafikk Kongens Fortjenstmedalje for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur. Tildelingen foregikk på Lillehammer Hotel.
Les artikkel
Bulkedagen kommer
21. desember 2018

Bulkedagen kommer

Kombinasjonen glatt føre, mørke og førjulsstress skaper en av kalenderens minst hyggelige trafikkmerkedager. Rundt 22. desember hvert år kommer dagen som ofte blir kalt for «Bulkedagen». Ikke bli en del av statistikken dette året. Vi har råd til både deg som kjører bil og deg som tar julehandelen til fots.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2019
20. november 2018

Minnemarkeringer landet rundt 2019

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop
16. november 2018

Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop

Trygg Trafikk-konkurransen #ErDuSikker? - Norges kanskje største innsats for sunne holdninger og kloke valg i trafikken for VGS-elever - er nå i full gang over hele landet. - Konkurransen skaper høyt engasjement og mye diskusjon om trafikksikkerhet, forteller elever ved deltagerskolen Risør videregående skole.
Les artikkel
Felles front for sykkelopplæring i skolen
14. november 2018

Felles front for sykkelopplæring i skolen

Aktører innen veitrafikk, miljø og folkehelse står samlet for å sikre at barna våre får trafikk- og sykkelopplæring i regi av skolen.
Les artikkel
Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen
24. september 2018

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel