Oppland

Distriktskontoret på Lillehammer er Trygg Trafikks forlengede arm i Oppland. Trygg Trafikk lokalt er en viktig bidragsyter til det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Trygg Trafikk
Oppland

Besøksadresse
Industrigata 1, Lillehammer
Postadresse
Pb. 1101 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
oppland@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
David Tofthagen
Telefon: 48 07 68 14
tofthagen@tryggtrafikk.no

Den positive ulykkesutviklingen i Oppland siden 2000 og fram til i dag er det beste beviset på verdien av det tverretatlige samarbeidet mellom politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og andre aktører. Samarbeidet med fylkeskommunen og 26 kommuner er av uvurderlig betydning siden ulykkene skjer der folk bor og ferdes.

Et målrettet arbeid forankret i Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei (2018-2021), tilsvarende fylkets Handlingsplan for trafikksikkerhet (2018-2021), og Årsplaner ivaretar satsingsområdene i Oppland.

  • Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet
  • Barn og unge
  • Ungdom
  • Utsatte grupper (unge bilførere, eldre trafikanter, innvandrere, MC og ruspåvirkede sjåfører)
  • HMS i offentlig virksomhet og næringsliv

Opplæringstiltak for ban og unge i barnehage og skole, opplæringstiltak for ungdom på Trafikksikkerhetssenteret (Norsk vegmuseum), stort engasjement i videregående skole, men også tiltak for den uorganiserte ungdommen i fritid.

Arbeidet med «Trafikksikker fylkeskommune» og Trafikksikker kommune» har høy prioritet i Oppland, og målet er at fylkeskommunen og alle kommunene skal oppnå godkjenning i løpet av 2018.

Hele tretten kommuner i Oppland innehar godkjenning som «Trafikksikker kommune»;

Gjøvik, Gran, Jevnaker, Lesja, Lunner, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nordre Land, Sel, Sør-Fron, Vestre Toten, Østre Toten og Øyer.

Åtte kommuner arbeider nå aktivt for å oppnå samme godkjenning;

Dovre, Etnedal, Gausdal, Lillehammer, Lom, Ringebu, Søndre Land, Sør-Aurdal og Vågå.

David Tofthagen
David Tofthagen Distriktsleder Oppland
Ivar Ringen
Ivar Ringen Seniorrådgiver
Roger Frithjofsen
Roger Frithjofsen Distriktsmedarbeider Opppland

Aktiviteter og påmelding

Aktivitetskalender 2018
Aktivitetskalender Trygg Trafikk Oppland 2018
Russen 2018
Kjøreplan
Invitasjon til Trafikksikkerhetssenteret
Trafikksikkerhetssenteret 2018-2019
Påmelding til Trafikksikkerhetssenteret
Trafikksikkerhetssenteret 2018-2019
Trafikk i Kunnskapsløftet
Trafikksikkerhetssenteret 2018-2019
Ungdomsulykkene
Trafikksikkerhetssenteret 2018-2019

Års- og handlingsplaner

Skolestart 2018

Tilbud til skolene
Til høsten får vi i Oppland vel 2100 førsteklassinger på skolevei for første gang. Den første skoledagen er spennende både for barn og voksne. Skoleveien er en av tingene barna skal lære å mestre. Barna må lære hva som er spesielt farlig for dem, hvorfor det er farlig og hvordan de skal komme seg trygt til og fra skolen.
Bestillingsliste
Foreldrehefte – 6-åringer på skolevei Trygg Trafikk har laget et NYTT hefte som gir foreldre råd om sikkerhet på skoleveien. Her får foreldrene tips til hvordan lære barn og bli gode og trygge trafikanter
Slik gjør vi det
Siste frist for bestilling er fredag 1. juni!
Trafikk i Kunnskapsløftet
Trafikksikkerhet er tatt inn som tema i ny læreplan med klare kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn. Læreplanen gir et kunnskapsløft for trafikkopplæring og sikrer bedre kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen.