Østfold

Trygg Trafikk
Østfold

Besøksadresse
Skoggata 19, Moss
Postadresse
Postboks 310, 1502 Moss
ostfold@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Paal Gunnar Mathisen
Telefon: 41 45 13 06
mathisen@tryggtrafikk.no

I Østfold er vi to ansatte, distriktsleder Paal-Gunnar Mathisen og distriktsmedarbeider Jørn Skaarer.

Vi jobber med trafikksikkerhetsarbeidet i Østfold etter Trygg Trafikks rolle og planverk, og handlingsplanen til Regional transportplan i Østfold Vi jobber i tett samarbeid med fylkeskommunen, kommunene, politiet, vegvesenet, skoler, barnehager m.fl. for å bistå og passe på at alle er ivaretatt i trafikken.

Paal Gunnar Mathisen
Paal Gunnar Mathisen Distriktsleder Østfold
Jørn Skaarer Distriktsmedarbeider Østfold