Rogaland

Trygg Trafikks tiltak er primært rettet mot trafikkopplæring og bruk av sikkerhetsutstyr. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene og derfor må trafikkopplæring starte tidlig.

Trygg Trafikk
Rogaland

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1, bygg i, 4010 Stavanger
Postadresse
Postboks 130, 4001 Stavanger
hess@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Francis Hess (Fungerende)
Telefon: 90 65 74 33
hess@tryggtrafikk.no

Trygg Trafikks arbeid i Rogaland er styrt av organisasjonens strategiplan og Handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland. Samarbeidet mellom Rogaland fylkeskommune og Trygg Trafikk Rogaland innebærer at Trygg Trafikk, på oppdrag fra FTU, utfører oppgaver administrativt og koordinerer/ gjennomfører tiltak som er vedtatt i «Handlingsplan for trafikksikkerhet for Rogaland».

Trygg Trafikk er partner i Partnerskap for folkehelse, og når gjennom dette ut til partnerne gjennom samarbeid. I tillegg har Trygg Trafikk lokale samarbeidsavtaler med 15 Frivilligesentraler som mottar stimuleringsmidler for å legge inn trafikksikkerhetstiltak i driften, og for å være pådriver ovenfor frivilligheten i kommunen.

Trygg Trafikk koordinerer opplæringen ved Sandnes sykkel og aktivitetsgård. Anlegget eies av Sandnes kommune. FTU støtter driften. Sykkelgården er et fysisk uteanlegg med veier, oppmerking, skilt hvor elevene kan øve på trafikkregler og ferdigheter i trafikken. Veileder ved sykkelgården underviser i teori i lokaler inne og leder praktisk trening ute på parkområdet. Skolene får kunnskap, veiledning og materiell til forberedelse og til oppfølging på skolen etter besøket.

Francis Hess
Francis Hess Distriktsleder Rogaland (fungerende)
Ingrid Lea Mæland
Ingrid Lea Mæland Distriktsleder Rogaland
Berit Enoksen Koordinator Sandnes sykkel- og aktivitetsgård