Sogn og Fjordane

Trygg Trafikk når ut i heile landet gjennom fylkeskontora. Distriktsleiarane er ansvarlege for å ivareta trafikktryggleiksarbeidet i fylka i forhold til Trygg Trafikk si rolle og planverk.

Sogn og Fjordane

Besøksadresse
Askedalen 4, 6863 Leikanger
Postadresse
Askedalen 4, 6863 Leikanger
sognogfjordane@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Audun Heggestad
Telefon: 95 23 74 38
heggestad@tryggtrafikk.no

Dette skjer gjennom eit nært samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommunen i utarbeidinga av trafikktryggleiksplanane, og der vi gjennomfører aktivitetane i dei vedtekne planane.

Den prioriterte oppgåva er å få kommunane til å bli godkjende som Trafikksikker kommune. I dette ligg det også at alle skulane og barnehagane i dei godkjende kommunane også er godkjende som Trafikksikre skular / barnehagar. Trygg Trafikk vil at alle trafikantar skal ta rette val og vere trygge.

Kontakt distriktskontoret i Sogn og Fjordane

Audun Heggestad
Audun Heggestad Distriktsleder Sogn og Fjordane