Telemark

Velkommen til Trygg Trafikk i Telemark. I Telemark jobber vi aktivt sammen med fylkeskommunen om å få alle kommuner i fylket godkjent som trafikksikre kommuner på rekordtid.

Telemark

Besøksadresse
Fylkeshuset, Skien
Postadresse
Postboks 2844, 3702 Skien
telemark@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Brita Straume
Telefon: 90 95 53 30
straume@tryggtrafikk.no

Vi skal arrangere en stor Sikring av barn i bil konferanse før sommeren og deretter planlegges en ungdomskonferanse.

Formålet med virksomheten er kunnskapsbasert, arbeide forebyggende for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Trygg Trafikk har særlig ansvar for opplæring, informasjon og politisk pådriverarbeid. Det er stor satsing på sikring av barn i bil, refleks og sykkelopplæring.

Kontoret ble etablert på Fylkeshuset i Skien i 1978, som en av tre pilotfylker i forbindelse med fylkeskommunenes etablering i Norge. Her er vi en distriktsleder og en fylkeskommunal lønnet prosjektansvarlig for konseptet «Trafikksikker kommune», som er forankret i nasjonale og lokale trafikksikkerhetsplaner.

 

[Foto: Bjørn Harry Schønhaug]

Kontakt distriktskontoret i Telemark

Brita Straume
Brita Straume Distriktsleder Telemark
Tor Egil Syvertsen
Tor Egil Syvertsen Distriktsmedarbeider Telemark
Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Ideer til refleksopplegg
Trygg Trafikk, Powerpoint