Troms

Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom fylkeskontorene. Distriktslederne er ansvarlige for å ivareta trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene i henhold til Trygg Trafikks rolle og planverk.

Troms

Besøksadresse
Trygg Trafikk Troms, Vegkontoret, 9291 Tromsø
Postadresse
Trygg Trafikk Troms, 9291 Tromsø
troms@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Elsa Klemetsen
Telefon: 91 57 58 60
klemetsen@tryggtrafikk.no

Dette skjer gjennom et nært samarbeid med fylkeskommunen, involvering i utarbeidelsen av de fylkesvise trafikksikkerhetsplanene, utvikling av nettverk og gjennomføring av vedtatte aktiviteter.

I Troms er det stort fokus på trafikkopplæring for barn og unge. Trygg Trafikk og Troms fylkeskommune samarbeider med grunnskolene i kommunene om å gi 4.-klassingene i fylket en god sykkelopplæring. Mer enn 90% av skolene deltar. Elevene får alt opplæringsmateriell gratis i tillegg til sykkelhjelmer. Distriktslederen følger opp lærerne.

Det gis dessuten årlig tilbud om kurs for barnehageansatte i fylket samt studenter ved Universitetet i Tromsø. Vi arrangerer hvert år  nettverksmøter for lærere som underviser i Trafikk valgfag.

Troms fylke har foreløpig ingen kommuner med status «Trafikksikker kommune», men flere er i avsluttende fase. Målselv vil få godkjenning i august og Skånland er også snart ferdig med sin prosess.

Kontakt distriktskontoret i Troms

Elsa Klemetsen
Elsa Klemetsen Distriktsleder Troms