Troms

Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom fylkeskontorene. Distriktslederne er ansvarlige for å ivareta trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene i henhold til Trygg Trafikks rolle og planverk.

Troms

Besøksadresse
Trygg Trafikk Troms, Vegkontoret Stakkevollvegen 35/37, 9010 Tromsø
Postadresse
Trygg Trafikk Troms, 9291 Tromsø
troms@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Elsa Klemetsen
Telefon: 91 57 58 60
klemetsen@tryggtrafikk.no

Dette skjer gjennom et nært samarbeid med fylkeskommunen, involvering i utarbeidelsen av de fylkesvise trafikksikkerhetsplanene, utvikling av nettverk og gjennomføring av vedtatte aktiviteter.

I Troms er det stort fokus på trafikkopplæring for barn og unge. Trygg Trafikk og Troms fylkeskommune samarbeider med grunnskolene i kommunene om å gi 4.-klassingene i fylket en god sykkelopplæring. Mer enn 90% av skolene deltar. Elevene får alt opplæringsmateriell gratis i tillegg til sykkelhjelmer. Distriktslederen følger opp lærerne.

Det gis dessuten årlig tilbud om kurs for barnehageansatte i fylket samt studenter ved Universitetet i Tromsø. Vi arrangerer hvert år  nettverksmøter for lærere som underviser i Trafikk valgfag.

Troms fylke har foreløpig to kommuner med status «Trafikksikker kommune», Målselv og Skånland. Sørreisa er i prosess og det forventes godkjenning i løpet av 2019.

Kontakt distriktskontoret i Troms

Elsa Klemetsen
Elsa Klemetsen Distriktsleder Troms

Aktuelt fra Troms

Bulkedagen kommer
21. desember 2018

Bulkedagen kommer

Kombinasjonen glatt føre, mørke og førjulsstress skaper en av kalenderens minst hyggelige trafikkmerkedager. Rundt 22. desember hvert år kommer dagen som ofte blir kalt for «Bulkedagen». Ikke bli en del av statistikken dette året. Vi har råd til både deg som kjører bil og deg som tar julehandelen til fots.
Les artikkel
Minnemarkeringer landet rundt 2019
20. november 2018

Minnemarkeringer landet rundt 2019

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.
Les artikkel
Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop
16. november 2018

Bygger trafikksikkerhet blant VGS-elever over hele landet med pengepremier, quiz og hip-hop

Trygg Trafikk-konkurransen #ErDuSikker? - Norges kanskje største innsats for sunne holdninger og kloke valg i trafikken for VGS-elever - er nå i full gang over hele landet. - Konkurransen skaper høyt engasjement og mye diskusjon om trafikksikkerhet, forteller elever ved deltagerskolen Risør videregående skole.
Les artikkel
Felles front for sykkelopplæring i skolen
14. november 2018

Felles front for sykkelopplæring i skolen

Aktører innen veitrafikk, miljø og folkehelse står samlet for å sikre at barna våre får trafikk- og sykkelopplæring i regi av skolen.
Les artikkel
Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen
24. september 2018

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i Trygg Trafikk.
Les artikkel