Vest-Agder

Trygg Trafikk i Vest-Agder skal bistå alle fylkets innbyggere med å skape et mer trafikksikkert Vest-Agder.

Vest-Agder

Besøksadresse
Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand
Postadresse
Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand
vestagder@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Ole Rath
Telefon: 92 62 63 65
rath@tryggtrafikk.no

Distriktslederen i Vest-Agder er ansvarlige for å ivareta trafikksikkerhetsarbeidet i fylket i henhold til Trygg Trafikks rolle og planverk. Dette skjer gjennom samarbeid med andre aktører som jobber med trafikksikkerhet, utvikling av nettverk og gjennomføring av vedtatte aktiviteter.

Distriktslederen skal påvirke lokale beslutningstakere til å prioritere trafikksikkerhet, bistå innbyggerne i fylket slik at alle får en mer trafikksikker hverdag, samt å påvirke alle trafikanter til å ta gode valg i trafikken.

Kontakt distriktskontoret i Vest-Agder

Ole Rath
Ole Rath Distriktsleder Vest-Agder