Vestfold

Velkommen til Trygg Trafikk i Vestfold! Du finner oss på fylkeshuset i Tønsberg. Herfra skal vi betjene stort og smått over hele fylket.

Vestfold

Besøksadresse
Vestfold Fylkeskommune, Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg
Postadresse
Trygg Trafikk, Vestfold Fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 Tønsberg
vestfold@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Mette Magnussen
Telefon: 90 99 79 70
magnussen@tryggtrafikk.no

Vår kjernevirksomhet er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid har funnet sin form gjennom Trafikksikker kommune hvor vi sammen med fylkeskommunen har som mål at alle våre kommuner på sikt skal arbeide etter denne modellen. Sykkelprøven i Vestfold for elever i 5., 6. og 7. trinn blir i år arrangert for 40. gang.

Minnemarkeringen, en markering med fokus på de som har blitt drept og skadd på vestfoldveiene arrangeres for 25. gangen. Gode nettverk og samarbeidsparter gjør dette mulig. Vårt arbeide er kunnskapsbasert, uten andre interesser enn å fremme trafikksikkerhet.

Kontakt distriktskontoret i Vestfold

Mette Magnussen
Mette Magnussen Distriktsleder Vestfold
Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Nettverkssamling - Trafikk valgfag, Leangkollen 12. og 13. september

Ideer til refleksopplegg
Trygg Trafikk, Powerpoint