Dette skjer gjennom et nært samarbeid med fylkeskommunen, involvering i utarbeidelsen av de fylkesvise trafikksikkerhetsplanene, utvikling av nettverk og gjennomføring av vedtatte aktiviteter.

Kjerneoppgaver for distriktskontorene er å påvirke lokale beslutningstakere til å prioritere trafikksikkerhet, bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge i fylket får en trafikksikker oppvekst, samt å påvirke alle trafikanter til å ta riktige valg i trafikken.

Våre distriktskontor

Akershus

Trygg Trafikk Akershus

Besøksadresse: Nedre Vollgate 4, Oslo

Postadresse: Postboks 277 Oslo sentrum, 0103 Oslo

Distriktsleder: Hans Martin Sørensen

Telefonnummer:93 61 03 21

E-post: sorensen@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Aust-Agder

Trygg Trafikk Aust-Agder

Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 Arendal

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Telefonnummer90 51 45 11

E-post: sodefjed@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Buskerud

Trygg Trafikk Buskerud

Besøksadresse: Hauges gate 89, 3019 Drammen

Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen

Distriktsleder: Anne Marit Jordheim

Telefonnummer97 16 84 98

E-post: jordheim@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Finnmark

Trygg Trafikk Finnmark

Besøksadresse:Henry Karlsens Plass, Vadsø

Postadresse: Henry Karlsens Plass 1, 9815 Vadsø

Distriktsleder: Knut Larsen

Telefonnummer:93 20 76 41

E-post: larsen@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Hedmark

Trygg Trafikk Hedmark

Besøksadresse: Parkgaten 64, 2317 Hamar

Postadresse: PB 4404 – Bedriftssenteret, 2325 Hamar

Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa

Telefonnummer90 88 03 12

E-post: solbraa@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Hordaland

Trygg Trafikk Hordaland

Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, fylkeshuset, 5008 Bergen

Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Distriktsleder: Knut Olav Røssland Nestås

Telefonnummer41 20 61 32

E-post: nestas@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Møre og Romsdal

Trygg Trafikk Møre og Romsdal

Besøksadresse: Julsundvegen 9, Molde

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde

Fungerende Distriktsleder: Per Gjerde

Telefonnummer: 98 23 31 23

E-post: gjerde@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Nordland

Trygg Trafikk Nordland

Besøksadresse: Jernbaneveien 69, 8002 Bodø

Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø

Distriktsleder: Kari Vassbotn

Telefonnummer45 02 44 05

E-post: vassbotn@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Oppland

Trygg Trafikk Oppland

Besøksadresse:Industrigata 1, Lillehammer

Postadresse: Pb. 1101 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Distriktsleder: David Tofthagen

Telefonnummer48 07 68 14

E-post: tofthagen@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Oslo

Trygg Trafikk Oslo

Besøksadresse: Tullinsgate 2, 0166 Oslo

Postadresse: Postboks 277 Oslo sentrum, 0103 Oslo

Distriktsleder: Erik Bo Berg

Telefonnummer: 920 35 976

E-post: oslo@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Rogaland

Trygg Trafikk Rogaland

Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, bygg i, 4010 Stavanger

Postadresse: Postboks 130, 4001 Stavanger

Distriktsleder: Ingrid Lea Mæland

Telefonnummer: 90 65 74 33

E-post: maeland@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Sogn og Fjordane

Trygg Trafikk Sogn og Fjordane

Besøksadresse: Askedalen 4, 6863 Leikanger

Postadresse: Askedalen 4, 6863 Leikanger

Distriktsleder: Audun Heggestad

Telefonnummer95 23 74 38

E-post: heggestad@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Telemark

Trygg Trafikk Telemark

Besøksadresse: Fylkeshuset,  Skien

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien

Distriktsleder: Brita Straume

Telefonnummer90 95 53 30

E-post: straume@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Troms

Trygg Trafikk Troms

Besøksadresse: Trygg Trafikk Troms, Vegkontoret, 9291 Tromsø

Postadresse: Trygg Trafikk Troms, 9291 Tromsø

Distriktsleder: Elsa Klemetsen

Telefonnummer91 57 58 60 

E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Trøndelag

Trygg Trafikk Trøndelag

Besøksadresse: Byavegen 48, 7702 Steinkjer

Postadresse: Pb. 195, 7702 Steinkjer

Regionsleder: Frode T. Skjervø

Telefonnummer: 93 40 94 24

E-post: skjervo@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Vest-Agder

Trygg Trafikk Vest-Agder

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand

Postadresse: Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

Distriktsleder: Ole Rath

Telefonnummer: 92 62 63 65

E-post: rath@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Vestfold

Trygg Trafikk Vestfold

Besøksadresse: Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg

Postadresse: Postboks 2163, 3103 Tønsberg

Distriktsleder: Mette Magnussen

Telefonnummer90 99 79 70

E-post: magnussen@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN

Østfold

Trygg Trafikk Østfold

Besøksadresse: Skoggata 19, Moss

Postadresse: Postboks 310, 1502 Moss

Distriktsleder: Paal Gunnar Mathisen

Telefonnummer: 41 45 13 06

E-post: mathisen@tryggtrafikk.no

BESØK FYLKESSIDEN