El-sparkesykler er sparkesykler med drivkraft fra en elektrisk motor. Her finner du nyttige tips, råd og informasjon for å holde deg trygg og uskadd på dette kjøretøyet – og hvordan du unngår å skade andre.

El-sparkesyklene har raskt blitt et populært fenomen. De er et tilgjengelige fremkomstmidlene som for mange betyr enkel, fri og grønn mobilitet. Oslo har opplevd en spesielt sterk økning i bruken etter at sparkesyklene ble tilgjengelige via enkle utleie- og betalingsløsninger. 

Men bruken er ikke risikofri:

Stort skadepotensiale 

El-sparkesykler tilhører det som på fagspråket kalles mikromobilitet – et begrep som også inkluderer kjøretøyer som elektriske rullebrett og ståhjulinger. 

Utfordringen disse kjøretøyene har til felles er:

  • Manglende kontroll hos mange førere. 
  • Mulighet for høy fart i omgivelser med mye mennesker og liten plass.
  • Utleiesystemet gjør at hvem som helst kan bruke dem helt uten erfaring. 
  • Dårlig dømmekraft hos de som tar i bruk el-sparkesykkelen.

Dette bør du passe på

For deg på el-sparkesykkel er det viktig å huske på at folk gjerne går i bredden i byen. De som går tenker ikke at det kan komme noen i høyere fart bakfra og de hører heller ikke den elektriske motoren. Skal du passere gående på fortauet, så må dette skje i gangfart. Dette er i henhold til Trafikkreglenes paragraf 18, pkt.3.

Vi anbefaler en opplærings- og tilvenningsfase for de som har lyst til å ta el-sparkesyklene i bruk på en trygg og fornuftig måte. Øv på bruken og hold hastigheten nede til du har full kontroll og nok erfaring – og bruk hjelm. 

Råd til fotgjengere i miljøer med el-sparkesykler 

Fortauet er for fotgjengere, men syklende har også lov til å kjøre der, men på fotgjengernes premisser. Det er syklende og el-sparkesyklende som har ansvar for å passere gående på en trygg og sikker måte og i gangfart. Trafikk er et samspill og dessverre er det ikke alle som følger reglene som gjelder. For å unngå skader og uhell, har vi følgende råd: 

  • Følg med på trafikken rundt deg og vær våken – det er alltid smart å titte opp fra telefonen av og til. 

Trygg Trafikk anbefaler 12 års aldersgrense og ønsker at du bruker hjelm 

Når du er fører av en el-sparkesykkel, er du definert som kjørende. Dermed må du forholde deg til trafikkreglene som andre kjørende. Alle kjøretøyene innen mikromobilitet-begrepet faller mer spesifikt inn under sykkeldefinisjonen og de tilhørende reglene. 

Siden el-sparkesykler krever litt ferdighet og modenhet i trafikken, råder Trygg Trafikk myndighetene til å sette en nedre aldersgrense på 12 år for kjøretøyene. Siden du på el-sparkesykkel vil være skadeutsatt på en måte som er sammenlignbar med de som sykler, råder også Trygg Trafikk deg på det sterkeste til å bruke hjelm.