Dette er reglene for fart på el-sparkesykkel

Lurer du på hastighetssperre betyr? Når blir en el-sparkesykkel ulovlig å bruke? Kan man kjøre fortere enn 20 km/t hvis man er på egen eiendom? Her finner du reglene knyttet til hastighet på el-sparkesykkel.

På el-sparkesykler er det krav om at produsenten skal ha satt en hastighetssperre som gjør at det ikke skal være mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft. Kravet er ikke oppfylt dersom det er mulig for brukeren å skru av hastighetssperren 

Det vil si at dersom el-sparkesykkelen har en toppfart som er satt til høyere enn 20 km/t, eller at det går an å fjerne hastighetssperren, så er den ulovlig å bruke.  

Men man kan vel kjøre uten hastighetssperre på privat område eller eiendom?  

Nei, det kan man ikke. Vegtrafikkloven gjelder uansett om det er på offentlig vei, privat vei, offentlig eiendom, privat eiendom, i terrenget, på lukket bane eller på et annet avsperret område

Lovlig å selge, ulovlig å bruke 

Det er verdt å merke seg at el-sparkesykler uten hastighetssperre eller med mulighet for å fjerne den, er lovlig å selge – så lenge det merkes med at den er ulovlig å bruke. Vær oppmerksom på det hvis du skal kjøpe deg en el-sparkesykkel!