El-sparkesykler er sparkesykler med drivkraft fra en elektrisk motor. Her finner du nyttige tips, råd og informasjon for å holde deg trygg og uskadd på dette kjøretøyet – og hvordan du unngår å skade andre.

Etter at el-sparkesyklene gjorde sitt inntog i trafikken i Norge har de raskt blitt et populært fenomen. De små, lette og bredt tilgjengelige fremkomstmidlene betyr enkel, fri og grønn mobilitet for mange. Oslo har opplevd en spesielt sterk økning i bruken etter at sparkesyklene ble tilgjengelige via enkle utleie- og betalingsløsninger.

Samtidig er ikke all bruk helt risikofritt. Høy fart og dårlig kontroll har allerede medført flere personskader og ubehagelige situasjoner flere steder. Uheldig og upraktisk «parkering» av sparkesyklene er også til stor irritasjon for mange i de store byene i landet.

Bruken av el-sparkesykler er i tillegg langt fra risikofritt. På andre siden av Atlanterhavet har amerikanske myndigheter allerede registrert over 1 500 skader på E-scooters, inkludert fire bekreftede dødsfall. Manglende bruk av hjelm trekkes frem som en mulig avgjørende faktor i de alvorlige ulykkene av flere kilder.

Små kjøretøy med stort skadepotensiale

El-sparkesykler tilhører det som på fagspråket kalles mikromobilitet – et begrep som også inkluderer kjøretøyer som elektriske rullebrett og ståhjulinger.

– Utfordringen disse kjøretøyene har til felles er nettopp manglende kontroll hos mange førere kombinert med muligheten for høy fart i omgivelser med mye mennesker og liten plass, forteller Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk:

– For deg på el-sparkesykkel er det viktig å huske på at folk gjerne går i bredden i byen. De som går tenker ikke at det kan komme noen i høyere fart bakfra og de hører heller ikke den elektriske motoren. Skal du passere gående på fortauet, så må dette skje i gangfart. Dette er i henhold til Trafikkreglenes paragraf 18, pkt.3, forklarer han videre.

Han anbefaler en opplærings- og tilvenningsfase for de av oss som har lyst til å ta el-sparkesyklene i bruk på en trygg og fornuftig måte.

– Utleiesystemet vi ser i Oslo gjør at hvem som helst kan bruke dem helt uten erfaring. Det er dessverre ting som tyder på at mange av oss har dårlig dømmekraft når vi stiller oss på en el-sparkesykkel. Øv på bruken og hold hastigheten nede til du har full kontroll og nok erfaring – og bruk hjelm, råder seniorrådgiveren.

Tips til deg som vil bruke el-sparkesykler uten skader og uhell

Seniorrådgiver Johansen har flere konkrete råd til el-sparkesyklister der ute:

– Hvis du er fersk bruker, må du øve deg på å betjene bremsefunksjon og bli vant med balansepunkt ved oppstart og svinging, sier han.

Johansen foreslår at du som bruker av el-sparkesykler tenker igjennom følgende:

  • Bestem deg for å være årvåken og fokusert når du ruller av gårde.
  • Ikke tenk på dette som bare lek og moro.
  • Sørg for å bli sett og forstått i trafikken av andre.
  • Vær bevisst på at du er definert som kjørende på lik linje som en syklist, og dermed må du overholde sykkelreglene.
  • Ikke kom for brått på andre trafikanter.
  • Tilpass farten din like mye som i andre sammenhenger.

– Husk også at du har et spesielt ansvar for å vise hensyn til fotgjengere. I et bymiljø endrer også forholdene seg raskt. Det krever at du er tilpasningsdyktig og tenker raskt når du trenger det, minner Johansen om.

Råd til fotgjengere i miljøer med el-sparkesykler

For alle oss til fots som skal leve med el-sparkesykler i økende grad i tiden som kommer, finnes det også et par kloke råd for å redusere risikoen for skader og uhell:

  • Gå i rett linje så mye som mulig, slik at du er forutsigbar.
  • Kikk over skulderen når du flytter deg som gående.
  • Orienter deg og vær litt våken – titt opp fra telefonen av og til. Det er alltid smart.

Trygg Trafikk anbefaler 12 års aldersgrense og ønsker at du bruker hjelm

Når du er fører av en el-sparkesykkel, er du definert som kjørende. Dermed må du forholde deg til trafikkreglene som andre kjørende. Alle kjøretøyene innen mikromobilitet-begrepet faller mer spesifikt inn under sykkeldefinisjonen og de tilhørende reglene.

Siden el-sparkesykler krever litt ferdighet og modenhet i trafikken, råder Trygg Trafikk myndighetene til å sette en nedre aldersgrense på 12 år for kjøretøyene. Siden du på el-sparkesykkel vil være skadeutsatt på en måte som er sammenlignbar med de som sykler, råder også Trygg Trafikk deg på det sterkeste til å bruke hjelm.