Trygg Trafikk Finnmark

Trygg Trafikk har kontor i alle fylker. Distriktsleder i Finnmark har kontorplass hos Finnmark Fylkeskommune, samferdselsavdelingen i Vadsø.

Medarbeidere Finnmark

Besøksadresse: Henry Karlsens Plass, Vadsø.

Postadresse: Henry Karlsens Plass 1, 9815 Vadsø.

Årsrapport 2016

Trygg Trafikk Finnmark