Trygg Trafikk Rogaland

Trygg Trafikk har fylkeskontor i alle landets fylker. I Rogaland ligger kontoret i Stavanger og har to medarbeidere.

Medarbeidere Rogaland

Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, bygg i, 4010 Stavanger.

Postadresse: Postboks 130, 4001 Stavanger.

Årsrapport 2016

TRYGG TRAFIKK ROGALAND

Sykkelgården ligger på Vibemyr i Sandnes kommune.

Om Sykkelgården 2015 og 2016

Praktisk informasjon og kompetansemål

Sandnes sykkel- og aktivitetsgård er et anlegg som alle kan benytte fritt til sykkel-opplæring. Her kan barn og voksne øve på trafikkregler og sykkelferdigheter på et trygt område. Anlegget ligger på Vibemyr i Sandnes kommune.

Konklusjoner etter innlegg og drøftinger på FTU Konferanse i Rogaland – 2016

  • Trafikksikkerhet må inn på systemnivå både i  transportnæringen, i bedrifter som har ansatte som kjører i arbeidstiden, og i det tverretatlig arbeidet i kommunene.
  • Trafikksikkerhet må legges inn tydeligere i Arbeidstilsynets rådgivingsarbeidet og tilsyn.
  • Opplæring i «trafikksikkerhet på systemnivå», må inn som et tilbud fra opplæringsinstitusjoner for næringslivet, UIS arbeider med en pilot.
  • Det er behov for digitale verktøy og kurs til bruk i HMS arbeidet ovenfor ansatte.
  • Det kom frem at trafikksikkerhetsperspektivet ofte må gå på bekostning av økonomisk inntjening, fordi bestiller av transporttjenester ikke stiller tydelige krav om beredskap og trafikksikkerhet i sine anbud.
  • Hvem skal være pådriver for arbeidet for å få næringslivet til å ta økt ansvar og at trafikksikkerhet legges inn på systemnivå? Politikere, Direktoratene, SVV, Politiet, Arbeidstilsynet, Trygg Trafikk, Transport Organisasjonene, NHO transport, Universitetene, Nærlingslivet???
  • Økt innsats rettet mot trafikant kan få trafikkulykkene ytterligere ned, kunnskap og holdninger påvirker trafikantens valg. Arbeidsgiver kan påvirke valgene og tilrettelegge for sikker kjøring. Risikofaktorer med betydning for utfallet i en trafikkulykke er bla: Bruk av bilbelte, sjåførens oppmerksomhet på veien, kjøring i rus, tilpasse fart etter forhold, sikring av last, teknisk stand på kjøretøy.

Actis - Rusfeltets Samarbeidsorgan - Alkohol i arbeidslivet

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Akan Kompetansesenter - Kjøreregler på jobben skaper trygghet, effektivitet og helse

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Arbeidstilsynet - Arbeidsulykker i Trafikken

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Erfaringer fra Vei - UP Vest - Litt om Ruskjøring

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Operaforedrag - Et Berusende Operaforedrag om Elefanten i Rommet Vi ikke Snakker om

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Rusmidler og Trafikksikkerhet - Folkehelseinstituttet

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Skadeforebyggende Forum - Hva tjener vi på alle ulykkene som ikke skjer?

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Sesam - Kan Fastlege og Arbeidsgiver Samarbeide om Slike Utfordringer?

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

TØI - Alkolås - Er det teknologien som gir løsningen på å få færre rusa førere i veitrafikken?»

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Trafikksikker Kommune - En oppskrift fra Trygg Trafikk

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

UIS - Ansvaret ligger på sjåføren

Foredrag på FTU Konferanse i Rogaland - 2016

Presentasjonene fra Trafikksikker kommune nettverkstreff 1. mars 2017 på Scandic Stavanger City finner du her.

Aksjon skoleveg

Trafikksikker kommune nettverkstreff 1. mars 2017

Hjertesone

Trafikksikker kommune nettverkstreff 1. mars 2017

Kan et lite tiltak ha stor effekt

Trafikksikker kommune nettverkstreff 1. mars 2017

Trafikkagenten

Trafikksikker kommune nettverkstreff 1. mars 2017

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune nettverkstreff 1. mars 2017

Åpning av seminar 1. mars 2017

Trafikksikker kommune nettverkstreff 1. mars 2017

Trygt frem og tilbake

Trafikksikker kommune nettverkstreff 1. mars 2017