Trygg Trafikk inviterer til å markere årets refleksdag i skolen

Vi i Trygg Trafikk ønsker å invitere barneskoler i hele Norge til å markere årets refleksdag torsdag 20.oktober. Over hele landet markeres Refleksdagen og vi ønsker i år å få alle elever i 1 – 4.trinn til å kjøre samme aktivitet tilknyttet refleksdagen.

Aktiviteten vi ønsker at elevene skal delta på er en reflekskontroll fulgt opp av samtaler om refleks i klasserommet. 

Alle skolene som fikk invitasjon har også mottatt:

 • Informasjonsskriv til lærere om markering av refleksdagen for 1 – 4.trinn 
 • Reflekskort som kan deles ut til elever ved 1 – 4.trinn 

Hvorfor skolen bør markere Refleksdagen?  

Skolen har ansvar for sikkerheten til elevene i henhold til forskrift om miljøretta helsevern. Bruk av refleks er et enkelt og godt tiltak for å forebygge trafikkulykker blant elevene.    

Hvorfor inviterer vi elevene til en reflekskontroll? 

Våre undersøkelser viser at foreldre er flinke til å utstyre sine barn med refleks, men glemmer å bruke refleks selv. Gjennom denne kampanjen ønsker vi å rette fokuset mot denne dobbeltmoralen og gjøre barna til oppdrageren av de voksne. Oppdraget til elevene er å kontrollere refleksbruken til en voksen gjennom en uke. Resultatene skal samles inn i klasserommet og diskuteres i etterkant. 

Målsetning med reflekskontrollen 

 • Påvirke voksne til å bruke refleks gjennom å avkle dobbeltmoralen og gjennom barna som refleksagenter.
 • Befeste barnas vaner og holdninger slik at de ikke slutter bruke refleks når de blir ungdom.

Og sist men ikke minst: hvordan vinne premier?

For å delta i konkurransen, må læreren sende inn bilde av reflekskortene. Hvis du trenger forslag til hvordan, kan vi foreslå: 

 • et bilde av hele bunken/-er med reflekskort
 • noen av elevene holder kortene
 • læreren holder kortene
 • alle kortene er plassert utover et bord 

Det kan være inne eller ute – der hvor det passer seg best.

Klassen kan vinne årets refleksdagsreflekser m.m. For å delta send mail til refleks@tryggtrafikk.no med

 • bilde av reflekskortene
 • navn på klasse
 • navn på skole
 • antall elever
 • fylke

Frist: 4. november 2022.

Vi håper dere blir med på årets reflekskontroll og markerer Refleksdagen torsdag 20.oktober! 

Informasjonsskriv til lærere i 1 – 4.trinn

Om årets refleksmarkering i regi av Trygg Trafikk

Trygg Trafikk ønsker å invitere alle elever i 1 – 4.trinn til en reflekskontroll. I Reflekskontrollen får elevene utdelt hvert sitt reflekskort utsendt fra Trygg Trafikk og skal registrere en voksens refleksbruk i løpet av en uke. Kontrollperiode: uke 42 – 43 (refleksdagen er i uke 42) 

 • Alle barna skal velge seg ut en voksen som de skal følge med på om bruker refleks eller ikke. Den voksne skal få beskjed om dette og målet er at vedkommende skal bli flink til å bruke refleks. Hver dag kan den voksne få et “skravert et felt” på reflekskortet dersom vedkommende bruker refleks.  
 • Reflekskortene deles ut i klasserommet og reflekskontrollen foregår over en ukes periode. Etter uke samles kortene inn i klasserommet og klassen kan snakke litt om resultatene, responsen hos de voksne og hvorfor det er viktig å bruke refleks for både voksne og barn. 
 • Lærer kan sende inn bilde av reflekskortene og klassen kan vinne årets refleksdagsreflekser m.m. For å delta send mail til refleks@tryggtrafikk.no med bilde av reflekskortene, navn på klasse, skole, antall elever og fylke
Fakta om refleks og refleksbruk som kan tas opp i klasserommet

En fin måte å markere refleksdagen på er å ta opp refleks som tema i klasserommet. Bruk gjerne innholdet fra Trym og Madikken episode 2 på Barnas Trafikklubb på refleksdagen. Her finner dere både filmer og oppgaver tilpasset barn i 1 – 4.trinn. Lenke:  https://www.barnastrafikklubb.no/kategori/skole/refleks/

Spørsmål og svar om refleks

Hvordan fungerer en refleks?

En refleks lyser ikke selv, men reflekterer lys og sender det tilbake til der lyset kommer fra.

Hvor bør refleksen være på kroppen?

Refleks synes best når den beveger seg, derfor er det lurt å ha hengende refleks i knehøye eller refleks på armer og bein.

Hvor mye refleks bør du ha på deg?

Jo mer refleks du har på deg, jo bedre synes du. Bruk gjerne både refleksvest og refleksbånd på armer og bein.

Hvorfor er det lurt å bruke refleks?

Ingen barn eller voksne lyser i mørket. Ved å bruke refleks er du lettere å oppdage. 

Hvem er flinkest til å bruke refleks?

Barn er flinkere til å bruke refleks enn voksne.