Trygg Trafikks logo og profil

Det visuelle inntrykket vi skaper er en viktig del av Trygg Trafikks kommunikasjon utad. Den fungerer som en felles signatur og får organisasjonen til å fremstå tydelig og enhetlig.

Trygg Trafikks profilmanual

Trygg Trafikks profilmanual er en veileder for å skape en helhetlig visuell profil på samtlige grafiske produkter. Den er et verktøy som gir medarbeidere og eksterne formgivere retningslinjer for hvordan profilen skal tas i bruk.

Manualen inneholder grunnleggende elementer som logo, fontbruk, fargepalett og symboler, samt noen eksempler på disse profilelementene i bruk.

Trygg Trafikks logo skal bare brukes etter avtale med Trygg Trafikk. 

Last ned Trygg Trafikks profilmanual [.pdf]

Trygg Trafikks logo

Vår logo består av symbol med formen hentet fra et trafikkskilt og navnetrekk i et fast definert forhold. Det er ikke tillatt å forandre elementenes innbyrdes forhold eller grafiske form, f.eks.ved å bytte skrifttype, strekke eller understreke dem. Logoen er Trygg Trafikks signatur. Den skal benyttes i alle tilfeller der Trygg Trafikk er avsender. Logoen kan ikke brukes av eksterne aktører uten godkjenning fra Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk har to logoversjoner

En hovedlogo der symbol er plassert over navnetrekk [1] og en versjon der symbol er plassert til venstre for navnetrekket og på linje med dette [2]. Hovedlogoen skal være førstevalg, alternativ logo skal kun benyttes der det er plassmangel høyden eller dersom typografienblir for liten for hovedlogoen.

1. Hovedlogo

Trygg Trafikks hovedlogo

Dette er førstevalget, og den logoen som benyttes så frem tilgjengelig flate og bakgrunnsfarge tillater det. Ved mørk bakgrunnsfarge skal negativ versjon [3] brukes.

Hovedlogoens grunnstørrelse er 30 mm i bredde og skal benyttes på de fleste trykte flater. Minstemål er 15 mm bredde. Benyttes logo mindre enn dette vil lesbarheten bli for dårlig. På alternativ logovariant er breddestørrelsen 40 mm i grunnstørrelse og minimum 23 mm.

 

LagreLagre

LagreLagre

2. Alternativ logo

Trygg Trafikks alternative logo

Denne logoen brukes i de tilfellene der det er plassmangel i høyden eller dersom navnetrekket blir for liten for hovedlogoen.

LagreLagre

LagreLagre

Last ned hovedlogo

Farge
Positiv og negativ - farger
Negativ - sort
Positiv - sort

Liggende logo

Positiv - farger
Negativ - farger

Alle samlet

Logooriginaler