Arrangementene får mye oppmerksomhet og bidrar til å sette søkelyset på det viktige arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Dette er et samarbeidstiltak mellom ulike aktører i trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene.

På grunn av Covid-19 kan arrangementene bli avlyst på kort varsel eller det kan gjøre som til digitale arrangement. Ta kontakt med Trygg Trafikk i ditt fylke dersom du vil vite mer om markeringen der du bor.

 

Fylke Sted Dato Klokkeslett
Agder Avlyst pga Covid 19: Sørlandsparken i Kristiansand   7. januar
Nordland Utsettes til senere i 2021 pga Covid 19: Bodø – dagen markeres også i flere av kommunene. I tillegg til fysisk markering vil det bli en digital markering. 20.jan Kl.18 00
Rogaland Egersund, Bryne, Stavanger, Haugesund   7. januar Kl. 15 00
Trøndelag Utsettes til senere i 2021 pga Covid 19: Statens vegvesen kontrollstasjon på Verdal 21.jan Kl. 17 00
Vestfold og Telemark Skjee kirke. Borgekrysset og Skjeestua   3. januar Kl. 17 00
Vestland Interaktiv/digital gjennomføring av markering (Bergen) Ila. februar Kl. 17 00
Viken De omkomne i Viken blir minnet i arrangementet i Vestfold og Telemark.   3. januar Kl. 17 00
Steng