Opplæring i et klasserom «på hjul» krever full konsentrasjon

Opplæring i et klasserom «på hjul» krever full konsentrasjon

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 27.05.2019
Trafikkopplæringen til førerkort er krevende fordi klasserommet er «på hjul» i et risikofylt miljø som krever full konsentrasjon både hos lærer og elev. Det er derfor viktig at undervisningen foregår på tider hvor både elev og lærer er uthvilt.

– Dette er en av grunnene til at vi i Trygg Trafikk er enig i at deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort bør unntas fra fraværsgrensen i videregående skole. I tillegg til de foreslåtte 13 timene av sikkerhetskursene på bane og veg, bør også den praktiske førerprøven unntas fraværsregelen, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.

Vi anser at trafikkopplæring, og i dette tilfellet føreropplæring, også er et vesentlig element i visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken (nullvisjonen). For førerkort klasse B (bil) legges det vekt på at opplæringen skal være et av de viktigste tiltakene mot trafikkulykker blant unge.

Les hele høringssvaret på «Forslag til forskriftsendringer – Fraværsgrensen og trafikkopplæring».

Steng