Statsbudsjettet 2023: Nedprioritering av vei, videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet
06. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023: Nedprioritering av vei, videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet

Det stramme budsjettet betyr både at planlagte veiprosjekter legges på is og lite kraft i satsningen på drift og vedlikehold. - På en skuffelsens dag er det et lite lysglimt at det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet videreføres på samme nivå, sier Miriam Kvanvik, fagsjef myndighetskontakt i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Internasjonalt samarbeid: trygg og sikker sykling for unge i Europa
05. oktober 2022

Internasjonalt samarbeid: trygg og sikker sykling for unge i Europa

– Dette prosjektet har som mål å fremme sykkelkultur og ikke minst sykkelopplæring for unge mennesker. Det skal bidra til å bygge bro mellom landene i nord og sør samt etablere et kompetansenettverk på tvers, sier Tori Grytli, spesialrådgiver trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
Les artikkel
Kjære bilfører – det er fortsatt mange der ute uten refleks
04. oktober 2022

Kjære bilfører – det er fortsatt mange der ute uten refleks

Ifølge vegtrafikklovens § 3 er fotgjengere pålagt aktsomhet i trafikken – også når de krysser gangfelt. De må sørge for å se og bli sett i mørket og ta høyde for at det finnes råkjørere og rusede eller uoppmerksomme bilister. Ok, men hva med sjåførens ansvar når det er mørkt?
Les artikkel
Nettverkssamling for lærere: rene kinderegget!
03. oktober 2022

Nettverkssamling for lærere: rene kinderegget!

Trygg Trafikk arrangerer nettverksmøter for lærere som underviser i valgfaget trafikk. Hensikten med disse møtene er todelt. Erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom lærere som underviser i faget er den ene delen og faglig påfyll den andre.
Les artikkel
Ny europeisk rapport: 6000 barn drept i trafikken på ti år
26. september 2022

Ny europeisk rapport: 6000 barn drept i trafikken på ti år

Mer enn 6000 barn fra 0 til 14 år ble drept på europeiske veier i perioden 2011-2020, ifølge en ny rapport fra European Transport Safety Council (ETSC). Organisasjonen ber EU og nasjonale myndigheter om å innføre spesifikke mål og forsterke tiltakene for økt beskyttelse av barn i trafikken.
Les artikkel
Storslått Hjertesoneåpning ved Verdalsøra barne og ungdomsskole
21. september 2022

Storslått Hjertesoneåpning ved Verdalsøra barne og ungdomsskole

21. september var det 17. mai stemning ved Verdalsøra barne og ungdomsskole, da Hjertesonen ble offisielt åpnet.
Les artikkel