Ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver

Saken på høring

Forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sendes på høring fra Kunnskapsdepartementet. Et viktig mål er å tydeliggjøre de nasjonale føringene for barnehagen. Bl.a. legges det opp til at barnehagen, gjennom arbeidet med fagområdet «Nærmiljø og samfunn» skal bidra til barna «lærer å orientere seg og ferdes trygt.»

Her finner du høringsdokumentene.

 

 

 

 

Dette mener Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er godt tilfreds med at barnehagen gjennom arbeid med fagområdet «Nærmiljø og samfunn» skal bidra til barna at «lærer å orientere seg og ferdes trygt». Dette skaper bedre sammenheng med bestemmelsene i forskrift til miljørettet helsevern og tradisjoner de fleste barnehager har rundt aktiv bruk av nærmiljøet under trygge og sikre forhold. Det er også i tråd med føringer fra regjeringen om at trafikkforståelse hos barn og unge er et særlig viktig forebyggende tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet med bl.a. barnehage som en viktig fellesarena, jf. Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering.

Høringsinnspillet vårt kan du lese her.

 

Slik ble beslutningen

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble fastsatt våren 2017 og trådte i kraft samme høst. Som foreslått i høringsdokumentet settes det bl.a. krav til at barnehagen og personalet bidrar til at barna «lærer å orientere seg og ferdes trygt».

Pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.

Trygg Trafikks reaksjon

Trygg Trafikk er svært fornøyd med at ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver setter krav til at barnehagen og personalet skal bidra til at barn lærer trygg ferdsel. Vi mener at dette er en viktig del av barnehagens helsefremmende, skadeforebyggende og sosialt utjevnende funksjon. Barn må lære å ferdes trygt på en måte som er morsom og som engasjerer, og de må ut å øve i trafikken. Barnas trafikklubb inneholder et helhetlig pedagogiske opplegg som barnehagene kan integrere med årsplanen og ta i bruk gratis.

Vår nyhetssak om dette kan du lese her.