Saken på høring

EU-kommisjonen har lagt frem del 3 av regelverks- og policypakken «Europe on the Move». Denne delen av mobilitetspakken omfatter flere lovforslag og handlingsplaner, med vekt på digitalisering, trafikksikkerhet og klima/miljø. Sammen med meldingen om EUs veitrafikksikkerhetspolitikk for 2021-2030, fremmes forslag til endringer i veginfrastrukturdirektivet, som skal beskytte sårbare veibrukere og sikre bedre bruk av nye teknologier. Kommisjonen går blant annet inn for at alle nye bilmodeller som kommer på markedet skal ha elleve avanserte sikkerhetsfunksjoner innen tre år. I tillegg skal fire andre sikkerhetsfunksjoner introdusere noen år senere.

Mobilitetspakken skal behandles av Rådet og Europaparlamentet, og regelverksendringer kan få konsekvenser for Norge som EØS-land. Samferdselsdepartementet ber derfor om innspill til forslagene.

Høringsdokumentene finner du her.

Dette mener Trygg Trafikk

Trygg Trafikk gir en generell støtte til EU kommisjonens initiativer for å bedre trafikksikkerheten. Som medlem av European Transport Safety Council (ETSC), er vi en pådriver for best mulig trafikksikkerhetspolicy og regelverk i Europa. Vi oppfordrer derfor Norge ved Samferdselsdepartementet til å støtte opp om ETSCs bemerkninger til den foreslåtte mobilitetspakken.

Høringsinnspillet vårt kan du lese her

Slik ble beslutningen

Saken er under behandling.